מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 17/04/2023 

שכר לימוד:
2,650 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,950 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


רשויות מקומיות בישראל מחויבות בעריכת מכרז לצורך איוש התפקידים השונים ברשות, נושא זה מעוגן בחוקים ותקנות שונות לצורך שמירה על שוויון הזדמנויות ועל היעילות הכלכלית של הרשות.

המכרז משפיע על בחירת העובדים העתידים לעבוד ברשות וככזה על מקבלי ההחלטות מוטלת אחריות לדעת היטב את החוקים והתקנות ולדאוג ליישומם, כמו כן ישנה חשיבות להיכרות גם עם נוהלי משרד הפנים וחוזרי המנכ"לים השונים על-מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר וליישום יעיל של מכרזי כוח אדם.

הקורס מקיף את כללי המשחק בגיוס עובדים בשלטון המקומי, כלים לאיתור עובדים וסינון קורות חיים לצד המידע הנדרש לצורך הקמת מכרז כוח אדם בצורה חוקית,  אפיונו ודרכים אופרטיביות ליישומו.
למנהלי משאבי אנוש קורס זה מוכר לצורך תוספת שכר אקדמאית פרופסיונאלית 2017.