מיקום הקורס: מלון ענבל, ירושלים

מועד פתיחת הכנס: 05/09/2022
מועד סיום הכנס: 07/09/2022