מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 13/12/2022 
 

שכר לימוד:
1,700 ₪
לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1,900 ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


העסקת סייעות ומלווים בהסעות הוא תחום מורכב במיוחד המחייב ידע מקצועי נרחב ועדכני. אחד מהסקטורים המאתגרים ביותר בתחום ניהול משאבי אנוש ברשויות המקומיות הן הסייעות למיניהם והמלווים בהסעות. קבוצה זו מתאפיינת באחוזי משרה משתנים, גיוון במקומות העבודה, תוספות ענפיות בשכר והסכמי שכר יחודיים ההופכים את ניהול השכר והבקרה על סקטור זה, למורכבים במיוחד. בקורס נעסוק בהיבטים שונים בהעסקת הסייעות שיאפשרו לכם להפיק מהם את המיטב ולתגמל אותן בהתאם להוראות החוק. למנהלי משאבי אנוש קורס זה מוכר לצורך תוספת שכר אקדמאית פרופסיונאלית 2017 . לחשבי שכר הכשרה זו נקבעה כחלק מתוכנית של 168 שעות. קורס זה, הינו פעימת חובה, ושעותיו נחשבות לחלק מההכשרה המצטברת לצורך הזכאות בתוספת של %10 לחשבי השכר ברשות. מי שאינו זכאי לתוספת %10 בשכר, תעודה זו תקנה לו שעות לגמול השתלמות של משרד החינוך , בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.