מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 12/12/2022 

שכר לימוד:
2,650  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,950  ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


תפקידו של רכז ההון האנושי ברשות הינו תפקיד אסטרטגי הנשען על צירים מרכזים בארגון. ניהול ותפעול נכון של ריכוז ההון האנושי יסייעו ליצירת אקלים ארגוני מכבד גיוס ויצירת הון אנושי מוכשר ומותאם, עבודה במסגרת חוקית וביעילות מרבית. מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם חברת מכלול יצרו עבורכם קורס מקצועי אשר יגדיר מחדש את התפקיד, חשיבותו במערך ניהול ההון האנושי תוך מתן כלים פרקטיים וישימים לביצוע מיטבי של התפקיד במטרה להוביל את הרשות למצוינות ועמידה ביעדים.