מיקום הקורס: רח' הארבעה 28 קומה 7 תל אביב בניין חג'ג' צפוני 

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים

מועד פתיחת הקורס: 13/03/2023
מועד סיום הקורס: 01/05/2023

שכר לימוד:
2,450 ש"ח  לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)

2,800 ש"ח למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי 
 

קורס ייחודי להכשרת דירקטוריות המיועד להקנות לנשים בתפקידי ניהול את הידע והכלים הנדרשים לכהונה בדירקטוריון ולחשוף אותן לעולם הדירקטוריון והממשל התאגידי מתוך שאיפה להרחיב את הייצוג הנשי במוקדי קבלת החלטות.

הקורס מתמקד בעיקרי ההיבטים המשפטיים, החשבונאיים והניהוליים הכרוכים בתפקיד הדירקטורית, בדגש על הפרקטיקה הנוהגת ותוך חיבור לחיי המעשה ולתפקיד הדירקטורית בפועל. הקורס כולל דירקטוריון מבויים להתמודדות עם אתגרים ודילמות מתוך חדר הדירקטוריון ויחדד את המיומנויות והיכולות הנדרשות בעולם החדש בכדי להגיע אל זירות השפעה משמעותיות.