מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, רח' הארבעה 28, מגדל חאג'ג' קומה 7, ת"א

משך הקורס: 49 שעות אקדמיות | במסגרת 7 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 16/16/2023
מועד סיום הקורס: 25/07/2023

שכר לימוד:
2,750  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)

2,950  ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל


 

אנו שמחים להציג בפניכם את הקורס הראשון למנהלי קשרי חוץ ברשויות המקומיות. ניסיוננו במינהל לקשרי חוץ של המרכז לשלטון מקומי, מלמד כי אתם: מנהלי קשרי החוץ ברשויות המקומיות, מגבשים ומממשים את מדיניות החוץ של הרשות המקומית.

הקורס נועד לאפשר לכם המנהלים, למצות את היכולות ואת פוטנציאל ההשפעה שלכם, באמצעות ידע, כלים ופרקטיקות שישרתו אתכם הן בשגרה והן באירועים מיוחדים.

הקורס נבנה על בסיס הניסיון המצטבר שלנו במרכז השלטון המקומי, העבודה המשותפת אתכם וההצעות שהעליתם מתוך הצרכים שלכם בשטח