מיקום הקורס: מלון מג'יק פאלאס, אילת

מועד פתיחת הכנס: 28/11/2022
מועד סיום הכנס: 01/12/2022