מיקום הקורס: מלון יו ספלאש, אילות

מועד פתיחת הכנס: 12/12/2022
מועד סיום הכנס: 15/12/2022