מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 21שעות אקדמיות | במסגרת 3 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 22/02/2023

שכר לימוד:
1,350- ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1,500- ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


בעקבות הלכת דירות יוקרה אשר ביטלה את הפרקטיקה של הסכמי פיתוח, נחקק סעיף 198א לפקודת העיריות אשר איפשר עריכת הסכמי פיתוח עם יזמים. במסגרת הקורס נציג סוגי הסכמים נוספים דוגמת הסכמי טרום תב"ע והחשיבות שלהם, הסכמי חילופי מקרקעין ומטלות ציבוריות וההשלכות הנובעות מהם על קופת הרשות הציבורית.