מיקום הקורס: מלון מג'יק פלאס, אילת

מועד פתיחת הכנס: 1/5/2023
מועד סיום הכנס: 3/5/2023