מיקום הקורס: מלון מג'יק פאלאס, אילת

מועד פתיחת הכנס: 5/6/2023
מועד סיום הכנס: 8/6/2023