מיקום הקורס: מלון גליליון

מועד פתיחת הכנס: 23/10/2023
מועד סיום הכנס: 25/10/2023