מיקום הקורס: מלון מג'יק פאלאס, אילת

מועד פתיחת הכנס: 05/11/2023
מועד סיום הכנס: 08/11/2023