מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי רח' הארבעה 28 מגדל חג'ג' צפוני תל אביב קומה 7

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 04/02/2024
 

שכר לימוד:
2,600  ₪ שכר לימוד לעובדי  השלטון המקומי  מחיר מסובסד). 

2,850 ש"ח  שכר הלימוד   למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל

המוקד העירוני הפך בשנים האחרונות לגורם משמעותי מול התושב ובקשר בין התושב לאגפי הרשות. העבודה במוקד דורשת מיומנות בתקשורת בין אישית לצד יכולת לתת מענה מהיר ויעיל בערוצים הדיגיטליים, במטרה ליצור חווית לקוח טובה ואמפטית. איכות המענה לתושב תלויה ביכולות התקשורת והרחבת תפיסת האחריות האישית של נציגי השירות.