גישור בתכנון ובנייה יחסוך זמן וישפר את התוצרים

רון מוסקוביץ – יו"ר פורום ועדות מרחביות לתכנון ובניה ויו"ר ועדת זמורה לתכנון ובניה, מגשר

הגישור שבבסיסו מתן ניצחון ליותר מצד אחד ( Win win ) מתאים לתכנון ובנייה. זאת משום שבהליכי אישור תכניות ומתן היתרים יש באופן אוטומטי דעות מנוגדות ומחלוקות עמוקות שנובעות מכך שבמקרקעין מצוי ממון רב והשפעה על רבים למשך עשרות שנים.

יתרון הגישור לענף המקרקעין מצוי ביכולת שמובנת בהליכי תכנון ובנייה ומאפשרת לשנות, להקל, ולתת לכל הצדדים את מבוקשם. קל יותר לעשות זאת כאשר הצדדים מתדיינים על הפרטים עם אנשי מקצוע באופן משוחרר וחסוי ולא באולם סטרילי ונוקשה של בית משפט או ועדת ערר.

הערך המשמעותי שניתן להשיג באמצעות הגישור הוא השוויון בין הצדדים. בין הצדדים והיריבים בתוך הליך התכנון קיים תמיד פער של מידע, יכולת, קשרים ומוטיבציה והדבר בא לידי ביטוי בהחלטות ובתוצאות הסופיות שלא תמיד מאזנות בין השחקנים אלא מעניקות יתרונות לא מידתיים לבעלי הממון והקשרים.

באופן מעשי יש להצמיד כאופציה את הליכי הגישור לכל הליך תכנון או רישוי. יש להציע לצדדים אפשרויות לגישור שהן זמינות, זולות ומקצועיות. תוצאת הטמעה זו של הגישור יכולה לקצר הליכי אישור תכניות שכן היא תתבצע במקביל להליכים ולא בנקודות משבר כך שתוצרי הגישור יפרו את הליך התכנון והרישוי כמו כל הליך אחר בו יועצים מציגים חלופות למקבלי ההחלטות.

לצורך כך יש להעביר קורס גישור לכל העוסקים בתכנון ובנייה בקורס ממוקד שיכלול גם פרקטיקה. בשלב השני רצוי ליצור אשכולות של מגשרים מקרב העוסקים בתכנון ובנייה שיערכו גישורים באזור מוגדר שאינו אזור בו הם פועלים ומקבלים החלטות מתוקף תפקידם.

רון מוסקוביץ – יו"ר פורום ועדות מרחביות לתכנון ובניה ויו"ר ועדת זמורה לתכנון ובניה, מגשר