הליכים משפטיים אורכים זמן רב, דורשים בירוקרטיה גבוהה ועלותה גבוהה מאד. מצב זה יוצר חוסר וודאות וקושי ממשי בפעילות הרשות תוך עיכוב בביצוע מיזמים ולעיתים אף סיכולם. אפשר גם אחרת!

בשנים האחרונות יותר ויותר רשויות מקומיות בוחרות לברר סכסוכים בהליכי גישור על פני ניהול הליכים משפטיים וזאת תוך בחינת שיקולים של שמירה על הקופה הציבורית, קניית סיכון, שליטה בתוצאה הסופית, הרצון לסיים הסכסוך במהרה ושמירה על הסודיות.

אנו גאים לשמש כמוסד מוביל מוכר ומוערך על ידי בתי המשפט גופים ציבוריים ורשויות מקומיות וכגוף מקצועי האמון על יישוב סכסוכים ביעילות ובמהירות, במגוון תחומים בהם חולש השלטון המקומי וביניהם חוזים והתקשרויות, מיסים עירוניים, אגרות והיטלים, פיתוח ותשתיות , מים וביוב ועוד .

סוגי סכסוכים מוניציפאליים שהתבררו אצלנו במרוצת השנים ורובם נפתרו בהסדר מוסכם עליו בירכו הצדדים:

תביעות בין רשות מקומית לבין מחזיקי נכסים - בגין חיובים עבור מיסים ושירותים מוניציפאליים במסגרת תביעות לתשלומי חובה ועתירות מנהליות לביטוח חיוב ארנונה, היטלי פיתוח, אגרות תיעול, היטל סלילת כבישים ועוד

תביעות בין הרשות המקומית לקבלנים/נותני שירותים – סכסוכים כספיים הנדסיים בין רשות לקבלן לעבודות פיתוח, מחלוקת בשאלת פרשנות הסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות ברשות, מחלוקת כספית בגין שירותי חינוך וקהילה, מחלוקת בגין שירותי היסעים וכיו"ב.

 תביעות בין רשויות מקומיות - בגין שירותים שונים שרשויות מספקות האחת לשנייה כגון: שירותי וטרינריה, שירותי חינוך (השתתפות בעלויות חינוך תלמידים הלומדים מחוץ לרשות) סכסוכי גבולות, בקרת רמזורים, פיתוח כביש גובל, ניקוז וביוב וכיו"ב.

תביעות בין אזרחים/תושבים לרשות המקומית: מחלוקות עקב ליקויים בשטחה המוניציפאלי של הרשות שגרמו למפגעים תברואתיים או נזקי גוף.