תהליך הגישור בעניין שבין חברת ===== בע"מ לבין חברת ====== בע"מ התקיים בתקופת הקורונה ולכן הוא התקיים בפגישות באוויר הפתוח ובפגישות בזום. הליך הגישור התקיים בפני המגשרים: אדריכלית אנדה בר והמהנדס האזרחי עודד אברהם.

מדובר בתביעה ובתביעה שכנגד של קבלן וקבלן משנה אשר מעבר לסכסוך המקצועי הנדסי המורכב והסכסוך הכספי שהיה בניהם, הם היו מאוד טעונים רגשית אחד כלפי השני.

שני הצדדים ועורכי דינם היו מאוד סקפטים לגבי הצלחת תהליך הגישור וניתן לומר שהם הגיעו רק כדי לסמן "וי" על המלצת השופטת.

לאחר פגישות ושיחות רבות הצליחו המגשרים להביא את עורכי הדין של שני הצדדים להבנה שכדאי להם לסיים את הסכסוך בהליך של גישור, ואף הסכימו לקבל את הצעת המגשרים לסיום הסכסוך.

לעורכי הדין של שני הצדדים היה קושי רב לשכנע את הלקוחות שלהם שכאמור היו מאוד אמוציונלים, לקבל את הצעת המגשרים, והם נעזרו רבות במגשרים בהקשר זה ובכלל.

תהליך חתימת הסדר הגישור התעכב היות והיו מחלוקות בין הצדדים, גם בעניין שיטת התשלום. גם כאן לאחר התערבות המגשרים הצליחו הצדדים להגיע להבנות ובסופו של דבר נחתם הסדר הגישור בין הצדדים.

תוקף של פסק דין להסכם הגישור