בחודש אפריל 2020 הייתה תקופה מטורפת....סגרים, אווירה של חירום וחוסר ודאות. המדינה כולה הייתה בחיפוש אחר ערכות בדיקה למגיפה המסתורית, שאז נראתה לנו קטלנית.

שתי חברות זריזות ואמיצות חברו כדי לתת פתרון ופעלו יחדיו להשגת ערכות בדיקה ברחבי העולם.

הנסיבות היו כאלה שההתקשרות בין החברות לאספקת בדיקות למדינה נערכה בחיפזון וזאת נוכח הדחיפות והבהילות.

היוזמה הצליחה בחלקה. הציפיות הכלכליות מהפרויקט היו גבוהות והתוצאות פחות. בין הצדדים התגלעה מחלוקת על ההתחשבנות ועל אופן קיום החוזה.

תביעות הדדיות שסכומן כ- 4 מיליון שקלים הוגשו לבית משפט השלום בנתניה.

התביעה הופנתה לבית לגישור ובוררות במרכז השלטון המקומי בניהולה של עו"ד מיטל וינקלר תשובה, ובישיבה מאומצת אחת הצליחו הצדדים ליישב את המחלוקות.

בתום הגישור הצדדים יצאו מחויכים וחסכו לעצמם ולעורכי דינם התדיינות של שנים בבתי משפט שתוצאתה אינה צפויה.

וזאת הודות למגשרי הבית לגישור, המגשרים מר אביק קוסטיצקי (לשעבר ראש מועצת יבניאל) ועו"ד חגי קרן אשר היו נחושים להוביל הצדדים להסכמות גם שבתחילה היה נראה שהפער בין הצדדים רב מאד.

"הפגישות הפרטיות" עם מי מהצדדים ולאחר מכן עם מי מבאי כוחם תוך בחינת כלל הסיכונים והסיכויים הן אשר חוללו המהפך בעמדות הצדדים שלבסוף הוביל לגיבוש הסכם גישור סודי. עם מילוי תנאיו הוגשה לבית המשפט בקשה לדחיית התביעות באופן הדדי ועל כך כולם בירכו.

גישור עיסקי בבית לגישור ובוררות של מרכז השלטון המקומי