חיים ביבס

בתחילת שנת 2014 יצא מרכז השלטון המקומי לדרך חדשה. החלטנו להתאחד ולפעול בשיתוף פעולה מלא, רשויות קטנות, בינוניות וגדולות על כל גווניהן: יהודיות, ערביות, דרוזיות וצ`רקסיות, חילוניות וחרדיות ערים במרכז הארץ וערי פיתוח בפריפריה, על מנת לקדם את היעדים העומדים בפנינו.

השלטון המקומי כולל בתוכו את כל תחומי החיים הנוגעים לחיי האזרחים בישראל: חינוך, רווחה, תרבות, נוער, תקציבים, תכנון, בינוי ועוד.

מרכז השלטון המקומי מאגד את כלל הרשויות בישראל והן רואות בו בית וגוף מייצג, הפועל כגורם משפיע בייצוג הרשויות המקומיות מול הכנסת, משרדי הממשלה ושאר מוסדות המדינה.

המרכז הוא גוף מקצועי ויעיל המטפל בסוגיות הליבה ובבעיות המרכזיות של הרשויות המקומיות מול השלטון המרכזי ובשיתוף פעולה עמו, על מנת להביא לשיפור החיים בישראל.

בברכת המשך עשייה משותפת,

 חתימה חיים ביבס

 

 

חיים ביבס 
יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין- מכבים- רעות