הבית לגישור ובוררות במרכז השלטון המקומי משמש כמוסד ליישוב סכסוכים , מוכר ומוערך על ידי בתי המשפט גופים ציבוריים ורשויות מקומיות , כגוף מקצועי האמון על פתרון מחלוקות ביעילות ובמהירות, במגוון תחומים בהם חולש השלטון המקומי. בשנים האחרונות יותר ויותר רשויות מקומיות בוחרות לברר סכסוכים בהליכי גישור על פני ניהול הליכים משפטיים וזאת תוך בחינת שיקולים של שמירה על הקופה הציבורית, קניית סיכון, שליטה בתוצאה הסופית, הרצון לסיים הסכסוך במהרה ושמירה על הסודיות.