מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, תל-אביב

משך הקורס: 70 שעות אקדמיות | במסגרת 10 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 27/12/2023
מועד סיום הקורס: 28/2/2024

שכר לימוד:
2,950  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
3,250  ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל


בשנת 1998 נחקק החוק למניעת הטרדה מינית. על פי החוק, מקומות עבודה נדרשים להבטיח סביבת עבודה בטוחה ולטפל ביעילות במקרים של הטרדה או התנכלות. החוק מחייב מינוי אחראית על ביצוע החוק. לתפקיד זה נדרש כיום הכשרה, העשרה ופיתוח מקצועי.
זהו קורס ייחודי ומקיף, אותו יובילו וינחו אנשי מקצוע מתחום המשפט, הטיפול, התקשורת והאקדמיה. הקורס כולל הרצאות, סדנאות ותרגילים.