על פי החלטת ראשי הרשויות בישיבת החירום שהתקיימה ב-14.5.23, בעקבות הצבעת ועדת הכספים על העברת ״קרן הארנונה״ כחלק מחוק ההסדרים,

הודיע השלטון המקומי על השבתה כללית של כלל השירותים המוניציפליים החל מיום שני, 15.5.2023, אלא אם יוסר חוק קרן הארנונה מחוק ההסדרים.

אנחנו מתנגדים לקרן הארנונה, והתנגדנו לכל אורך כל הדרך. החוק הזה נולד בחטא ולא יתרום בשום צורה לפתרון משבר הדיור.
יש כאן נסיון לפגוע בחינוך, ברווחה, בתרבות וביכולת שלנו לספק שירותים מוניציפליים לתושבים שלנו ולהביא לקריסה של הרשויות המקומיות.
לא מתפקידנו לדאוג למקורות תקציביים לפתרון משברים לאומיים.

 

 

מדוע אנחנו מתנגדים לקרן הארנונה?

• במקום לאפשר לרשויות המקומיות להשקיע את הארנונה שהן גובות מהעסקים עבור שירותים לתושב, כגון חינוך, תרבות, רווחה, תשתיות ועוד, האוצר יחייב את הרשויות להעביר עד כ-28% מהכנסות הארנונה העסקית לקרן שתעביר את הכספים לרשויות אחרות שיעודדו מגורים – גם אם זה באזורי הביקוש שבמרכז הארץ.

• רשויות מקומיות שתכננו קדימה והשקיעו שנים בפיתוח אזורי תעסוקה ותעשייה שהתבססו על מיסים מקומיים, ישלמו על כך קנס ויהפכו גם הן לנזקקות.

• המהלך להקמת הקרן יפגע ישירות בתושבים, כיוון שהרשויות יאלצו להעלות את תעריפי הארנונה כדי להמשיך לספק שירותים לתושבים  – הממשלה מטילה מס עקיף על מס קיים לתושבים.

• בניגוד למה שהאוצר אומר - אין פה צדק חלוקתי שוויוני. גם ערים מהפריפריה הגיאוגרפית והפריפריה החברתית נדרשות לשלם לקרן. כך שלא מדובר במאבק של ערים גדולות מול קטנות, איתנות מול נזקקות או פריפריה מול מרכז - מקרן הארנונה כולם נפגעים.

• גם רשויות חלשות ישלמו - 209 רשויות מקומיות נפגעות ישירות ו-68% מאוכלוסיית ישראל, עם נוסחה בה בית שאן משלמת (בעקבות אזורי המסחר שבה) וקריית אונו מרוויחה (כי מתבססת בעיקר על מגורים).

• קרן הארנונה לא "תצמצם פערים" כפי שטוען האוצר, כי הכסף יחזור לרשויות שבונות למגורים, ואלו הן בעיקר הרשויות במרכז הארץ ומאזורי הביקוש. 

• במקום לעודד להשקיע ולפתח אזורי מסחר שיעשירו ויחזקו רשויות חלשות, המדינה מחלישה אותן יותר בכך שמעודדת אותן להמשיך לבנות רק למגורים. 


•    אז מה אנחנו רוצים? שחוק קרן הארנונה יופרד מחוק ההסדרים
חוק ההסדרים כולל תוכניות ורפורמות רחבות, והעברתו מוגבלת בזמן.  אנחנו דורשים להוציא את קרן הארנונה מחוק ההסדרים כדי לאפשר דיון מעמיק ומקצועי בנוסח החוק ולקיים עוד דיונים. 
לוח הזמנים הצפוף לא מאפשר לרשויות לנהל משא ומתן.