מינהל הסכמי עבודה ושכר הוא הזרוע הביצועית של מרכז השלטון המקומי כ"ארגון מעסיקים", המייצג את הרשויות המקומיות בניהול משא ומתן וחתימה על הסכמי עבודה הנוגעים לעובדי הרשויות המקומיות בפני ארגוני עובדים, משרדי הממשלה והכנסת.
המינהל עוסק ביישום, הדרכה והטמעה של הסכמי העבודה והשכר, הדרכה והסברה בקורסים, כנסים וימי עיון מקצועיים, מתן מענה שוטף וייעוץ לרשויות בכל הנוגע ליחסי עבודה, שכר, תנאי שירות, זכויות וחובות העובדים וראשי הרשויות המקומיות.