רשימת השתלמויות מקצועיות עד סוף שנת 2021

עדי דורה
מנהלת תחום השתלמויות
03-6844252