פורום רשויות החוף מקדם הרצאות העשרה בנושאים שונים.

את ההרצאות יעבירו נציגי הרשויות כחלק מלמידת העמיתים שמעודד הפורום.