לשכת המנכ"ל אמונה על הניהול השוטף של כלל המינהלים, קביעת יעדי הביצוע, ומעקב אחר ביצועם. מדי חודש מוציא המנכ"ל חוזר מקצועי המכיל את כלל העדכונים הרלוונטיים לבעלי התפקידים ברשויות המקומיות.

לעיון בחוזרים ומעבר לאתר חוזר מנכ"ל לחצו כאן