מינהל חינוך רווחה וחברה מרכז תחומי ליבה משמעותיים הנוגעים במרחבי החיים החינוכיים, חברתיים, תרבותיים והקהילתיים של כלל התושבים ברשויות המקומיות.