בתאריך 21.9.2022 התקיים מפגש בנושא הילות אנרגיה ועידוד המגזר הפרטי לייצור אנרגיה מתחדשת.

במפגש השתתפו כ-80 נציגים מהרשויות המקומיות.

להקלטת המפגש - > לחץ כאן

סדר היום למפגש - 

למצגות שהופיעו ביום העיון: