בתאריך 1.11.21 התקיים מפגש עם המשרד להגנת הסביבה.
סדר היום למפגש - 

  • פתיחה – מרכז השלטון המקומי
  • עדכונים, הבהרות ושאלות לקול הקורא, ירדן שני רוקמן, ראש תחום מחזור
  • אכיפת פינוי פסולת בניין, אורי טל, רכז פסולת יבשה
  • חוק הפקדון - שאלות ותשובות, נועה שפיצר-מזרחי, מנהלת אגף אחריות יצרן

קישור למפגש - לחץ כאן >>