סביבת העבודה היום שאחרי הקורונה -
24/06/2021 - הסתיים

להרשמה לחץ כאן

חלוקת החיסכון הפנסיוני החוק ודרכי היישום -
01/07/2021 - הסתיים

להרשמה לחץ כאן

העסקת עובדים במערכת החינוך ברשויות המקומיות לקראת שנת הלימודים החדשה - 26/07/2021

להרשמה לחץ כאן


התעמרות בעבודה "הזכות לכבוד והחובה לכבד במקום העבודה" - 21/01/2021 - הסתיים

להורדת סילבוס לחץ כאן 

להרשמה לחץ כאן

העסקת עובדים ותנאי העסקתם מנקודת המבט של מש"מ והסתדרות המעו"ף - 08/02/2021 - הסתיים

להורדת סילבוס לחץ כאן 

להרשמה לחץ כאן

 נגישות באירועים ופעילות פנאי ברשויות -
29/12/2021 - הסתיים

להורדת סילבוס לחץ כאן

להרשמה לחץ כאן


הנגשת מסמכים לאתרי אינטרנט בקלות וביעילות - מחזור ב` -
23/12/2020 - הסתיים

להורדת סילבוס לחץ כאן 

להרשמה לחץ כאן

אסטרטגיות לשיתוף ציבור בימי משבר הקורונה - אתגרים והזדמנויות -10/12/2020 - הסתיים

להורדת סילבוס לחץ כאן 

להרשמה לחץ כאן

חוק הגברת האכיפה - אחריות מזמין השירות על זכויותיהם של עובדי הקבלן - 03/12/2020 - הסתיים

להורדת סילבוס לחץ כאן 

להרשמה לחץ כאן 


סמכויות הועדה המקומית לתכנון ובניה בעיר המודרנית בישראל - 07/01/2021 - הסתיים

להרשמה לחץ כאן

חריגות שכר ובדיקת שכר מנקודת מבטו של משרד האוצר -
22/10/2020 - הסתיים

להרשמה לחץ כאן

התעמרות בעבודה "הזכות לכבוד והחובה לכבד במקום העבודה" - 09/072020 - הסתיים

להרשמה לחץ כאן 


יום חשיפה בנושא - כנסים והשתלמויות בשלטון המקומי
01/09/2021 

להרשמה לחץ כאן

 

 

ילנה נוי
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים