הערכות לקראת שנה`ל החדשה - העסקת עובדי הוראה במערכת החינוך ברשויות המקומיות - 13.7

להרשמה לחץ כאן

הערכות לקראת שנה`ל החדשה - העסקת עובדי הוראה במערכת החינוך ברשויות המקומיות - 27.7

להרשמה

 


מכרזי תוכנות שכר, משאבי אנוש ונוכחות 7/9/2022

להרשמה לחץ כאן

יום עיון בנושא ביטוח בשלטון המקומי 24/11/2022

להרשמה לחץ כאן

בניית תכנית רווחה שנתית ככלי לשימור ופיתוח עובדים 08.02.22

להרשמה לחץ כאן


 

 

 


 

 

 

ילנה נוי
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים