תקציב המדינה לשנים 2021 - 2022
06.12.21 

להרשמה לחץ כאן

יום עיון למנהלי מחלקות תברואה, פיקוח ואיכות סביבה 
16.12.21

להרשמה לחץ כאן

תיקון חוק ההסדרים בתחום התכנון והבניה
23.12.21 

להרשמה לחץ כאן


בניית תכנית רווחה שנתית ככלי לשימור ופיתוח עובדים 08.02.22

להרשמה לחץ כאן

הערכות לקראת שנה`ל החדשה - העסקת עובדי הוראה במערכת החינוך ברשויות המקומיות - 13.7

להרשמה לחץ כאן

הערכות לקראת שנה`ל החדשה - העסקת עובדי הוראה במערכת החינוך ברשויות המקומיות - 27.7

להרשמה

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

ילנה נוי
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים