בתאריך 10.2.22 התקיימה ישיבת פורום רשויות החוף בנוכחות השרה להגנת הסביבה, הגב' תמר זנדברג.
בישיבה נכחו מעל 70 נציגי רשויות החוף. זו הישיבה הראשונה שקיימנו עם מועצה אזורית תמר ומועצה אזורית מגילות שהצטרפו לפורום.

סדר יום של הישיבה - 

מצ"ב מצגות שהודו בישיבה:

 

להקלטת הישיבה >> לחץ כאן