בתאריך 8.1.23 התקיימה ישיבת פורום רשויות החוף. 
הישיבה נערכה בצורה היברידית (זום ועיריית הרצליה), ובה השתתפו כ-75 נציגי רשויות ואנשי סביבה החופית.

 

להקלטת הישיבה -> לחץ כאן