מינהל כלכלה במרכז השלטון המקומי ריכז מאגר מחקרים ועבודות מקצועיות בנושאי שלטון מקומי, לרווחת עובדי הרשויות המקומיות, אנשי אקדמיה ולציבור הרחב בכללותו, במטרה להנגיש מידע מחקרי שימושי בנושאים אלו.
למען הסר ספק, המידע המובא בפניכם במאגר זה מקובץ לנוחותכם ולשימושכם, ואין בו כדי להביע דיעה ו/או עמדה של מרכז השלטון המקומי באשר לתכניו, מסקנותיו, ממצאיו וכדו`.

לצפיה במאגר המחקרים והעבודות המקצועיות לחצו כאן

 

מס נושא שם המחקר מחבר/עורך ראשי גוף מחקר/מטעם שנת המחקר קובץ PDF
1 איגודי ערים איגודי ערים לטיפול בפסולת עירונית אורי טל ספירו ממ"מ 2007 לצפייה באיגודי ערים לטיפול בפסולת עירונית לחץ כאן
2 איגודי ערים איגודי ערים בישראל-עבודת מחקר   משרד הפנים 2004 לצפייה באיגודי ערים בישראל-עבודת מחקר לחץ כאן
3 איזוריות אשכולות אזוריים בישראל מיכל לרר ממ"מ 2019 לצפייה באשכולות אזוריים בישראל לחץ כאן
4 איזוריות מיצוי היתרון היחסי- גודל הרשות המקומית והשפעתו על אפקטיביות ומשילות אהוד עוזיאל ג'ויינט ישראל 2012 לצפייה במיצוי היתרון היחסי- גודל הרשות המקומית והשפעתו על אפקטיביות ומשילות לחץ כאן
5 איזוריות מסגרות אזוריות על -מוניציפליות למתן שירותים בישראל נחום בן אליה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2006 לצפייה במסגרות אזוריות על -מוניציפליות למתן שירותים בישראל לחץ כאן
6 איזוריות משילות ושיתוף פעולה איזורי-אתגרים והזדמנויות אהוד עוזיאל ג'ויינט ישראל 2015 לצפייה במשילות ושיתוף פעולה איזורי-אתגרים והזדמנויות לחץ כאן
7 איזוריות שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות קטנות לביאה אפלבויים ואנה חזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2005 לצפייה בשיתוף פעולה בין רשויות מקומיות קטנות לחץ כאן
8 ארנונה ארנונה ברשויות המקומיות-היטלים, הנחות והסדרת הגבייה מבקר המדינה מבקר המדינה 2014 לצפייה בארנונה ברשויות המקומיות-היטלים, הנחות והסדרת הגבייה לחץ כאן
9 ארנונה גביית ארנונה-סקירה משווה אורי טל ממ"מ 2007 לצפייה בגביית ארנונה-סקירה משווה לחץ כאן
10 ארנונה הגדרת רשויות כערי עולים או כרשויות קולטות עלייה איתי פידלמן ממ"מ 2013 לצפייה בהגדרת רשויות כערי עולים או כרשויות קולטות עלייה לחץ כאן
11 ארנונה הכנסת הרשויות המקומיות מארנונה לפי מגזרים ואשכולות תמיר אגמון ממ"מ 2009 לצפייה בהכנסת הרשויות המקומיות מארנונה לפי מגזרים ואשכולות לחץ כאן
12 ארנונה חלוקת העושר המוניציפלי בישראל, צמצום פערים בהכנסות הרשויות המקומיות ערן רזין ואנה חזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2006 לצפייה בחלוקת העושר המוניציפלי בישראל, צמצום פערים בהכנסות הרשויות המקומיות לחץ כאן
13 ארנונה פערים בין רשויות מקומיות בנטל הארנונה למגורים: ניתוח מגמות ופרספקטיבה בין לאומית רון הורן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2008 לצפייה בפערים בין רשויות מקומיות בנטל הארנונה למגורים: ניתוח מגמות ופרספקטיבה בין לאומית לחץ כאן
14 בחירות אחוז החסימה בבחירות לרשויות המקומיות יניב רונן ממ"מ 2013 לצפייה באחוז החסימה בבחירות לרשויות המקומיות לחץ כאן
15 בריאות מדיניות מרחבית להקצאת משאבים רפואיים חן גרינברג מכון פלורסהיימר 2011 לצפייה במדיניות מרחבית להקצאת משאבים רפואיים לחץ כאן
16 בריאות עד שיקום שרות מונע לילד באחריות המדינה, עדיף שמשרד הבריאות יפעיל את תחנות "טיפת חלב" בשכונות החדשות וביישובי הפריפריה   מרכז אדווה 2016 לצפייה בעד שיקום שרות מונע לילד באחריות המדינה, עדיף שמשרד הבריאות יפעיל את תחנות "טיפת חלב" בשכונות החדשות וביישובי הפריפריה לחץ כאן
17 בריאות התמודדות המשק מול משבר נגיף הקורונה בהשוואה למדינות המפותחות חדוה קפלינסקי ועמי צדיק ממ"מ 2020 לצפייה בהתמודדות המשק מול משבר נגיף הקורונה בהשוואה למדינות המפותחות לחץ כאן
18 דיור הכיבוש-מי משלם את המחיר-השפעות הכיבוש על הכלכלה והחברה בישראל שלמה סבירסקי ונוגה דגן בוזגלו מרכז אדווה 2017 לצפייה בהכיבוש-מי משלם את המחיר-השפעות הכיבוש על הכלכלה והחברה בישראל לחץ כאן
19 דיור השתתפות ממשלתית במימון תקציבי הרשויות המקומיות 1991-2012 שלמה סבירסקי, איתי קונור-אטיאס מרכז אדווה 2014 לצפייה בהשתתפות ממשלתית במימון תקציבי הרשויות המקומיות 1991-2012 לחץ כאן
20 דיור פריצת חסמי הדיור בישראל סנדרין פיטוסי, איתמר יקיר, מיכאל שראל פורום קוהלת למדיניות 2015 לצפייה בפריצת חסמי הדיור בישראל לחץ כאן
21 דיור רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט הבינתחומי הרצליה 2017 לצפייה ברפורמות וכשלים בשוק הדיור לחץ כאן
22 דיור שוק הדיור בישראל נעם גרובר מכון טאוב   לצפייה בשוק הדיור בישראל לחץ כאן
23 דיור נדל"ן מניב בישראל הילה פרלמוטר מעלות 2018 לצפייה בנדל"ן מניב בישראל לחץ כאן
24 הגנת סביבה         לצפייה ב לחץ כאן
25 הגנת סביבה ניתוח כלכלי של מערך הפרדה במקור של פסולת ביתית בישראל דני ברויטמן אוניברסיטת חיפה 2009 לצפייה בניתוח כלכלי של מערך הפרדה במקור של פסולת ביתית בישראל לחץ כאן
26 הגנת סביבה חינוך סביבתי וחינוך לקיימות טלי טל הטכניון/המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך 2009 לצפייה בחינוך סביבתי וחינוך לקיימות לחץ כאן
27 הגנת סביבה מפסולת יבשה לתעסוקה ירוקה רובי נתנזון מרכז מאקרו לכלכה מדינית/המשרד להגנת הסביבה 2010 לצפייה במפסולת יבשה לתעסוקה ירוקה לחץ כאן
28 הגנת סביבה סדרי עדיפות לאומית בתחום איכות הסביבה בישראל טלי טל הטכניון 2004 לצפייה בסדרי עדיפות לאומית בתחום איכות הסביבה בישראל לחץ כאן
29 הגנת סביבה שיקולים סביבתיים באכיפת עבירות בנייה איריס האן מכון דשא 2009 לצפייה בשיקולים סביבתיים באכיפת עבירות בנייה לחץ כאן
30 הגנת סביבה הטיפול בפסולת עירונית מוצקה והשפעתה על ניצול הקרקע אופירה איילון, עידו קן קק"ל 2001 לצפייה בהטיפול בפסולת עירונית מוצקה והשפעתה על ניצול הקרקע לחץ כאן
31 הגנת סביבה תפישות כלפי פסולת והשפעתה על הסביבה ועל בריאות הציבור בקרב תלמידי בית הספר היסודי בכפרים בלתי מוכרים באזור הנגב בישראל סידאוי וויסאם אוניברסיטת בן גוריון 2011 לצפייה בתפישות כלפי פסולת והשפעתה על הסביבה ועל בריאות הציבור בקרב תלמידי בית הספר היסודי בכפרים בלתי מוכרים באזור הנגב בישראל לחץ כאן
32 הגנת סביבה התמודדות עם השלכה של פסולת באופן בלתי חוקי רינת בניטה ממ"מ 2018 לצפייה בהתמודדות עם השלכה של פסולת באופן בלתי חוקי לחץ כאן
33 הגנת סביבה חיים בזבל: פסולת ומחזור בישראל   אדם טבע ודין 2019 לצפייה בחיים בזבל: פסולת ומחזור בישראל לחץ כאן
34 הגנת סביבה בחינת ההשפעה של בנייה ירוקה על הבריאות והפרודוקטיביות של המשתמשים במבנה אביאל ילינק המשרד להגנת הסביבה 2015 לצפייה בבחינת ההשפעה של בנייה ירוקה על הבריאות והפרודוקטיביות של המשתמשים במבנה לחץ כאן
35 הגנת סביבה הקשר בין אקלים ארגוני ופוליטיקה ארגונית ברשות מקומית לבין ההטמעה של עקרונות פיתוח בר-קיימא בתוצרי התכנון אביגיל דולב המשרד להגנת הסביבה 2017 לצפייה בהקשר בין אקלים ארגוני ופוליטיקה ארגונית ברשות מקומית לבין ההטמעה של עקרונות פיתוח בר-קיימא בתוצרי התכנון לחץ כאן
36 הגנת סביבה לרשות ירוקה ומקיימת   המשרד להגנת הסביבה 2014 לצפייה בלרשות ירוקה ומקיימת לחץ כאן
37 הגנת סביבה מחקרי סביבה 2014-2016 סיניה נתניהו המשרד להגנת הסביבה 2014 לצפייה במחקרי סביבה 2014-2016 לחץ כאן
38 הגנת סביבה סקר תמריצים לבניה ירוקה בעולם והתאמתם לישראל יעקב גארב המשרד להגנת הסביבה 2016 לצפייה בסקר תמריצים לבניה ירוקה בעולם והתאמתם לישראל לחץ כאן
39 הגנת סביבה פרופילים מרחביים: כלי להערכת פיתוח בר- קיימא במרחב העירוני פנינה פלאוט המשרד להגנת הסביבה 2014 לצפייה בפרופילים מרחביים: כלי להערכת פיתוח בר- קיימא במרחב העירוני לחץ כאן
40 הגנת סביבה שילוב בין גגות ירוקים לפאנלים סולאריים ליאון בלאושטיין המשרד להגנת הסביבה 2016 לצפייה בשילוב בין גגות ירוקים לפאנלים סולאריים לחץ כאן
41 הגנת סביבה שילוב בין גגות ירוקים לפנלים סולאריים אמוץ דפני המשרד להגנת הסביבה 2014 לצפייה בשילוב בין גגות ירוקים לפנלים סולאריים לחץ כאן
42 הגנת סביבה שימוש מים אפורים להשקיית גגות ירוקים נעם גרינבאום המשרד להגנת הסביבה 2014 לצפייה בשימוש מים אפורים להשקיית גגות ירוקים לחץ כאן
43 הגנת סביבה שינוי דפוסי יוממות   המשרד להגנת הסביבה 2007 לצפייה בשינוי דפוסי יוממות לחץ כאן
44 הגנת סביבה צדק סביבתי: בין סביבה וחברה דגנית מנור שתי"ל 2011 לצפייה בצדק סביבתי: בין סביבה וחברה לחץ כאן
45 הגנת סביבה תכנון עירוני ובנייה ירוקה ברק פלמן המשרד להגנת הסביבה 2015 לצפייה בתכנון עירוני ובנייה ירוקה לחץ כאן
46 התחדשות עירונית בחינת היבטים כלכליים וכלים למימון התחדשות עירונית-מחקר במסגרת המיזם להעצמת השכונות הוותיקות גלב קלמפרט המשרד להגנת הסביבה 2014 לצפייה בבחינת היבטים כלכליים וכלים למימון התחדשות עירונית-מחקר במסגרת המיזם להעצמת השכונות הוותיקות לחץ כאן
47 התחדשות עירונית כלי מדיניות לקידום תהליכי התחדשות עירונית שירי בס ספקטור ממ"מ 2011 לצפייה בכלי מדיניות לקידום תהליכי התחדשות עירונית לחץ כאן
48 התחדשות עירונית עבודה קהילתית בתהליך התחדשות עירונית, מודל חדש לקידום צדק בעיר ? ינון גבע וגלעד רוזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2016 לצפייה בעבודה קהילתית בתהליך התחדשות עירונית, מודל חדש לקידום צדק בעיר ? לחץ כאן
49 התחדשות עירונית התחדשות עירונית בישראל: חסמים מרכזיים והצעות ייעול אלון כהן הבינתחומי הרצליה 2019 לצפייה בהתחדשות עירונית בישראל: חסמים מרכזיים והצעות ייעול לחץ כאן
50 התחדשות עירונית פרוייקט שיקום שכונות-תמונת מצב עמי צדיק ממ"מ 2009 לצפייה בפרוייקט שיקום שכונות-תמונת מצב לחץ כאן
51 התייעלות אנרגטית התייעלות אנרגטית בתאורת חוץ ברשויות המקומיות שירי בס ספקטור ממ"מ 2012 לצפייה בהתייעלות אנרגטית בתאורת חוץ ברשויות המקומיות לחץ כאן
52 התייעלות אנרגטית מדריך להתייעלות אנרגטית בתאורת פנים וחוץ ברשויות המקומיות גיל פרואקטור המשרד לאכה"ס 2014 לצפייה במדריך להתייעלות אנרגטית בתאורת פנים וחוץ ברשויות המקומיות לחץ כאן
53 חברה סוגיות חברתיות בישראל דן סואן אוניברסיטת אריאל בשומרון 2011 לצפייה בסוגיות חברתיות בישראל לחץ כאן
54 חינוך תשלומי הורים במערכת החינוך אסף וינינגר ממ"מ 2020 לצפייה בתשלומי הורים במערכת החינוך לחץ כאן
55 חינוך בת מצווה לכוח המשימה הלאומי לקידום החינוך (ועדת דברת): מה השתנה? נחום בלס מרכז טאוב 2016 לצפייה בבת מצווה לכוח המשימה הלאומי לקידום החינוך (ועדת דברת): מה השתנה? לחץ כאן
56 חינוך אוטונומיה מקומית "ללא-עלות": סוגיית מימון הפיתוח הפיזי של מוסדות חינוך נחום בן אלי ושי כנעני מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1996 לצפייה באוטונומיה מקומית "ללא-עלות": סוגיית מימון הפיתוח הפיזי של מוסדות חינוך לחץ כאן
57 חינוך החינוך הממלכתי-חרדי שי קציר, לטם פרי חזן המכון הישראלי לדמוקרטיה 2018 לצפייה בהחינוך הממלכתי-חרדי לחץ כאן
58 חינוך " חינוך לגיל הרך כמנוף לצמצום אי שוויון: מחקר, מדיניות ופרקטיקה " סמדר מושל משרד החינוך 2015 לצפייה ב" חינוך לגיל הרך כמנוף לצמצום אי שוויון: מחקר, מדיניות ופרקטיקה " לחץ כאן
59 חינוך הרפורמה בחינוך המיוחד – יישום תיקון מס' 11 לחוק חינוך מיוחד אתי ויסבלאיי ממ"מ 2020 לצפייה בהרפורמה בחינוך המיוחד – יישום תיקון מס' 11 לחוק חינוך מיוחד לחץ כאן
60 חינוך אזרוח החינוך בישראל: דה-רגולציה, דמוקרטיזציה ואחריות מוגברת נחום בן אליה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2000 לצפייה באזרוח החינוך בישראל: דה-רגולציה, דמוקרטיזציה ואחריות מוגברת לחץ כאן
61 חינוך אי שיוויון בחינוך ממחקר למדיניות נחום בלס מרכז טאוב 2019 לצפייה באי שיוויון בחינוך ממחקר למדיניות לחץ כאן
62 חינוך אי שיוויון ואי שקיפות על תקציב החינוך שלמה סיברסקי ונוגה דגן-בוזגלו מרכז אדווה 2013 לצפייה באי שיוויון ואי שקיפות על תקציב החינוך לחץ כאן
63 חינוך בחינת יישום חוק יום חינוך ארוך יובל וורגן ממ"מ 2007 לצפייה בבחינת יישום חוק יום חינוך ארוך לחץ כאן
64 חינוך דחיית יישום חוק יום חינוך ארוך אתי וויסבלאי ממ"מ   לצפייה בדחיית יישום חוק יום חינוך ארוך לחץ כאן
65 חינוך דמוגרפיה במערכת החינוך: שינויים ומעברים בין זרמי חינוך נחום בלס וחיים בלייך מרכז טאוב 2016 לצפייה בדמוגרפיה במערכת החינוך: שינויים ומעברים בין זרמי חינוך לחץ כאן
66 חינוך ההוצאה לכיתה ולתלמיד בחינוך היסודי הרשמי נחום בלס, חיים בלייך מרכז טאוב 2018 לצפייה בההוצאה לכיתה ולתלמיד בחינוך היסודי הרשמי לחץ כאן
67 חינוך ההוצאה לכיתה ולתלמיד במערכת החינוך היסודי נחום בלס וחיים בלייך מרכז טאוב 2020 לצפייה בההוצאה לכיתה ולתלמיד במערכת החינוך היסודי לחץ כאן
68 חינוך היערכות ליישום חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות עידו אבגר ממ"מ 2018 לצפייה בהיערכות ליישום חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות לחץ כאן
69 חינוך הישגים ופערים במערכת החינוך בישראל - תמונת מצב נחום בלס מרכז טאוב 2020 לצפייה בהישגים ופערים במערכת החינוך בישראל - תמונת מצב לחץ כאן
70 חינוך המענה הציבורי לילדים לגיל הרך בישראל תמונת מצב   ממ"מ 2015 לצפייה בהמענה הציבורי לילדים לגיל הרך בישראל תמונת מצב לחץ כאן
71 חינוך הסדרה מחודשת של היחסים בין הרשויות המקומיות למשרד החינוך: המרחב שבין אמון לרגולציה יצחק ברקוביץ' מכון ון ליר בירושלים/איגוד למנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות 2012 לצפייה בהסדרה מחודשת של היחסים בין הרשויות המקומיות למשרד החינוך: המרחב שבין אמון לרגולציה לחץ כאן
72 חינוך הסעות תלמידי חינוך מיוחד שהוריהם גרושים או פרודים אתי וייסבלאי ממ"מ 2016 לצפייה בהסעות תלמידי חינוך מיוחד שהוריהם גרושים או פרודים לחץ כאן
73 חינוך הסעות תלמידים למוסדות חינוך   מבקר המדינה 2015 לצפייה בהסעות תלמידים למוסדות חינוך לחץ כאן
74 חינוך הפיקוח הממשלתי על צהרונים מבקר המדינה מבקר המדינה 2015 לצפייה בהפיקוח הממשלתי על צהרונים לחץ כאן
75 חינוך הפיקוח על תנאי העסקת עובדי השמירה במוסדות החינוך ברשויות המקומיות אסף וינינגר ממ"מ 2013 לצפייה בהפיקוח על תנאי העסקת עובדי השמירה במוסדות החינוך ברשויות המקומיות לחץ כאן
76 חינוך הצללה במוסדות חינוך ובמגרשי משחקים בגנים ציבוריים מריה רבינוביץ' ממ"מ 2015 לצפייה בהצללה במוסדות חינוך ובמגרשי משחקים בגנים ציבוריים לחץ כאן
77 חינוך הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-עבודה מועדפת באבטחת מוסדות חינוך), התשע"ז-2017 ענת ירון ממ"מ 2017 לצפייה בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-עבודה מועדפת באבטחת מוסדות חינוך), התשע"ז-2017 לחץ כאן
78 חינוך הקצאה דיפרנציאלית של תקציבי החינוך אתי וייסבלאי ממ"מ 2015 לצפייה בהקצאה דיפרנציאלית של תקציבי החינוך לחץ כאן
79 חינוך חינוך לילדים עם צרכים מיוחדים בישראל-נתונים וסוגיות מרכזיות אתי וייסבלאי ממ"מ 2015 לצפייה בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים בישראל-נתונים וסוגיות מרכזיות לחץ כאן
80 חינוך חינוך לילדים עם צרכים מיוחדים בישראל – נתונים וסוגיות מרכזיות אתי וייסבלאי ממ"מ 2015 לצפייה בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים בישראל – נתונים וסוגיות מרכזיות לחץ כאן
81 חינוך חינוך סביבתי במערכת החינוך יובל וורגן ממ"מ 2016 לצפייה בחינוך סביבתי במערכת החינוך לחץ כאן
82 חינוך חינוך סביבתי וחינוך לקיימות טלי טל המשרד להגנ"ס 2009 לצפייה בחינוך סביבתי וחינוך לקיימות לחץ כאן
83 חינוך מידע על עלויות הפעלת צהרונים עדו אבגר ממ"מ 2017 לצפייה במידע על עלויות הפעלת צהרונים לחץ כאן
84 חינוך מידע על עלות הפעלת צהרונים-דוח ביניים יובל וורגן ממ"מ 2017 לצפייה במידע על עלות הפעלת צהרונים-דוח ביניים לחץ כאן
85 חינוך מעבר בתי ספר לניהול עצמי-הסדרה והיבטים ארגוניים אסף וינינגר ממ"מ 2017 לצפייה במעבר בתי ספר לניהול עצמי-הסדרה והיבטים ארגוניים לחץ כאן
86 חינוך מעמדן ותנאי העסקתן של סייעות בגני ילדים יובל וורגן ממ"מ 2014 לצפייה במעמדן ותנאי העסקתן של סייעות בגני ילדים לחץ כאן
87 חינוך מערכת החינוך-מבט על נחום בלס מרכז טאוב 2019 לצפייה במערכת החינוך-מבט על לחץ כאן
88 חינוך מערכת החינוך בישראל-סוגיות נבחרות בתחום עיסוקה של וועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת אתי וייסבלאי ואסף וינינגר ממ"מ 2015 לצפייה במערכת החינוך בישראל-סוגיות נבחרות בתחום עיסוקה של וועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת לחץ כאן
89 חינוך ניצול תקציב משרד החינוך נטע משה ממ"מ 2017 לצפייה בניצול תקציב משרד החינוך לחץ כאן
90 חינוך נתונים על בינוי כיתות לימוד חדשות במערכת החינוך לפי סוג פיקוח אסף וינינגר ממ"מ 2016 לצפייה בנתונים על בינוי כיתות לימוד חדשות במערכת החינוך לפי סוג פיקוח לחץ כאן
91 חינוך נתונים על חלוקת תקציב משרד החינוך לבתי ספר לפי מגזרים אסף וינינגר ממ"מ 2017 לצפייה בנתונים על חלוקת תקציב משרד החינוך לבתי ספר לפי מגזרים לחץ כאן
92 חינוך נתונים על יישום חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) התשע”א- 2011 אתי וויסבלאי ממ"מ 2016 לצפייה בנתונים על יישום חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) התשע”א- 2011 לחץ כאן
93 חינוך נתונים על מספר ממוצע של תלמידים בכיתה ועל שיעור הכיתות הגדולות ברשויות אתי וייסבלאי ממ"מ 2015 לצפייה בנתונים על מספר ממוצע של תלמידים בכיתה ועל שיעור הכיתות הגדולות ברשויות לחץ כאן
94 חינוך נתונים על רשויות מקומיות ותלמידים המשתתפים בתוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון עדו אבגר ממ"מ 2016 לצפייה בנתונים על רשויות מקומיות ותלמידים המשתתפים בתוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון לחץ כאן
95 חינוך נתונים על תכנית ההזנה של משרד החינוך בבתי הספר אורי טל ספירו ממ"מ 2017 לצפייה בנתונים על תכנית ההזנה של משרד החינוך בבתי הספר לחץ כאן
96 חינוך עבודת הוועדה לבחינת ההסדרי ההסעות בחינוך המיוחד אתי וייסבלאי ממ"מ 2013 לצפייה בעבודת הוועדה לבחינת ההסדרי ההסעות בחינוך המיוחד לחץ כאן
97 חינוך פיצול כיתות א'-ב' בלימודי מיומנויות היסוד אתי וייסבלאי ממ"מ 2013 לצפייה בפיצול כיתות א'-ב' בלימודי מיומנויות היסוד לחץ כאן
98 חינוך צהרונים לבני 3 – 8 : יישום תוכנית ”ניצנים” ויישום החוק לפיקוח על הפעלת צהרוניםהתשע”ז– 2017 מריה רבינוביץ' ממ"מ 2017 לצפייה בצהרונים לבני 3 – 8 : יישום תוכנית ”ניצנים” ויישום החוק לפיקוח על הפעלת צהרוניםהתשע”ז– 2017 לחץ כאן
99 חינוך תקצוב גני הילדים בחינוך המיוחד חדוה קפלינסקי מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2019 לצפייה בתקצוב גני הילדים בחינוך המיוחד לחץ כאן
100 חינוך תקצוב דיפרנציאלי בחינוך משה יוסטמן המכון הישראלי לדמוקרטיה/מכון ון ליר בירושליים 2014 לצפייה בתקצוב דיפרנציאלי בחינוך לחץ כאן
101 חינוך בלתי פורמלי הקונסרבטוריונים ומקומם בחינוך המוזיקלי במערכת החינוך אתי וייסבלאי ממ"מ 2016 לצפייה בהקונסרבטוריונים ומקומם בחינוך המוזיקלי במערכת החינוך לחץ כאן
102 חינוך בלתי פורמלי פילוח תקציב משרד החינוך על חינוך בלתי-פורמלי לילדים ולנוער ברשויות המקומיות ענת ירון ממ"מ 2017 לצפייה בפילוח תקציב משרד החינוך על חינוך בלתי-פורמלי לילדים ולנוער ברשויות המקומיות לחץ כאן
103 חירום ההיערכות הלאומית לטיפול באירועי חירום בעורף-מבקר המדינה מבקר המדינה מבקר המדינה 2015 לצפייה בההיערכות הלאומית לטיפול באירועי חירום בעורף-מבקר המדינה לחץ כאן
104 חירום החוסן הקהילתי של יישובי מטה בנימין מרים ביליג המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון/משרד הרווחה 2008 לצפייה בהחוסן הקהילתי של יישובי מטה בנימין לחץ כאן
105 חירום היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק איתן ובעקבותיו מבקר המדינה מבקר המדינה 2015 לצפייה בהיערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק איתן ובעקבותיו לחץ כאן
106 חירום היערכות הרשויות המקומיות לקראת מלחמה: המקרה של ישראל אלכס אלטשולר אוניברסיטת חיפה 2008 לצפייה בהיערכות הרשויות המקומיות לקראת מלחמה: המקרה של ישראל לחץ כאן
107 חירום היערכות הרשויות המקומיות לשריפות ולפגעי מזג אוויר חריגים מבקר המדינה מבקר המדינה 2015 לצפייה בהיערכות הרשויות המקומיות לשריפות ולפגעי מזג אוויר חריגים לחץ כאן
108 חירום היערכות ומוכנות הרשויות המקומיות לרעידות אדמה נורית יכימוביץ כהן ממ"מ 2017 לצפייה בהיערכות ומוכנות הרשויות המקומיות לרעידות אדמה לחץ כאן
109 חירום היערכות רשויות לחירום-סיכום ימי הלמידה של הגופים המתערבים בצפון, קיץ 2009 יפעת לינדר ג'ויינט ישראל 2009 לצפייה בהיערכות רשויות לחירום-סיכום ימי הלמידה של הגופים המתערבים בצפון, קיץ 2009 לחץ כאן
110 חירום הערכת השפעתה של התוכנית "עיר ללא אלימות" על אלימות ילדים ובני נוער אתי וייסבלאי ממ"מ 2010 לצפייה בהערכת השפעתה של התוכנית "עיר ללא אלימות" על אלימות ילדים ובני נוער לחץ כאן
111 חירום הפיקוח על תנאי העסקת עובדי השמירה במוסדות החינוך ברשויות המקומיות אסף וינינגר ממ"מ 2013 לצפייה בהפיקוח על תנאי העסקת עובדי השמירה במוסדות החינוך ברשויות המקומיות לחץ כאן
112 חירום הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-עבודה מועדפת באבטחת מוסדות חינוך), התשע"ז-2017   ממ"מ 2017 לצפייה בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-עבודה מועדפת באבטחת מוסדות חינוך), התשע"ז-2017 לחץ כאן
113 חירום השימוש בכלי לאמידה של חוסן קהילתי לחיזוק החוסן בקהילות לימור אהרונסון-דניאל, מולי להד אוניברסיטת בן גוריון בנגב 2013 לצפייה בהשימוש בכלי לאמידה של חוסן קהילתי לחיזוק החוסן בקהילות לחץ כאן
114 חירום חוסן קהילתי- האתגר החברתי בבניית החוסן הלאומי דליה לב-שדה המרכז הבינתחומי הרצליה 2003 לצפייה בחוסן קהילתי- האתגר החברתי בבניית החוסן הלאומי לחץ כאן
115 חירום שילוב פקחים עירוניים במשימות השיטור בערים יניב רונן ממ"מ 2010 לצפייה בשילוב פקחים עירוניים במשימות השיטור בערים לחץ כאן
116 חקיקה והצעות חוק נתונים סטטיסטיים אודות הצעות חוק וחקיקה שרה צוובנר ממ"מ 2016 לצפייה בנתונים סטטיסטיים אודות הצעות חוק וחקיקה לחץ כאן
117 חשמל הפוטנציאל הכלכלי של רשויות מקומיות כתאגידי חשמל המייצרים, מחלקים ומספקים חשמל לצרכניהם אסף ברגרפרוינד, נתי בירנבוים פורום קוהלת למדיניות 2020 לצפייה בהפוטנציאל הכלכלי של רשויות מקומיות כתאגידי חשמל המייצרים, מחלקים ומספקים חשמל לצרכניהם לחץ כאן
118 חשמל הקמת מתקנים פוטוולטאיים לייצור חשמל על גג מבני ציבור ברשויות המקומיות יניב רונן ממ"מ 2012 לצפייה בהקמת מתקנים פוטוולטאיים לייצור חשמל על גג מבני ציבור ברשויות המקומיות לחץ כאן
119 חשמל קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי מיכל צרפתי, רינת שפרן משרד הפנים 2018 לצפייה בקיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי לחץ כאן
120 חשמל תכנית תג הסביבה-ספטמבר 2013 מילכה כרמל וטל גולדרט המשרד להגנ"ס/מש"מ 2013 לצפייה בתכנית תג הסביבה-ספטמבר 2013 לחץ כאן
121 טכנולוגיה ערים חכמות רועי גולדשמידט ממ"מ 2016 לצפייה בערים חכמות לחץ כאן
122 יחסי שלטון מקומי-שלטון מרכזי הסדרה מחודשת של היחסים בין הרשויות המקומיות יצחק ברקוביץ' מכון ון ליר בירושליים/איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות 2012 לצפייה בהסדרה מחודשת של היחסים בין הרשויות המקומיות לחץ כאן
123 יחסי שלטון מקומי-שלטון מרכזי הרשויות המקומיות: בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן אלון רובינשטיין ממ"מ 2004 לצפייה בהרשויות המקומיות: בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן לחץ כאן
124 יחסי שלטון מקומי-שלטון מרכזי יחסי שלטון מרכזי ומקומי בישראל בראי קרוואנים ומגורונים, 1990-1992 גדליה אורבך מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2001 לצפייה ביחסי שלטון מרכזי ומקומי בישראל בראי קרוואנים ומגורונים, 1990-1992 לחץ כאן
125 כללי מנגנון התקציב ההמשכי ותקציב התוכנית הממשלתית לטיפול במשבר הקורונה - ניתוח השינויים המוצעים   ממ"מ 2020 לצפייה במנגנון התקציב ההמשכי ותקציב התוכנית הממשלתית לטיפול במשבר הקורונה - ניתוח השינויים המוצעים לחץ כאן
126 כללי אסדרת שוק ההשכרה לטווח קצר של דירות מגורים ירון אונגר הלשכה המשפטית של הכנסת 2020 לצפייה באסדרת שוק ההשכרה לטווח קצר של דירות מגורים לחץ כאן
127 כללי אפקטיביות הניהול המרכזי של הרשויות המקומיות אבי בן בסט, מומי דהן, אסטבן קלור המכון הישראלי לדמוקרטיה   לצפייה באפקטיביות הניהול המרכזי של הרשויות המקומיות לחץ כאן
128 כללי החייאת מרכזי ערים ופיתוח מוקדי מסחר ברשויות המקומיות ערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2007 לצפייה בהחייאת מרכזי ערים ופיתוח מוקדי מסחר ברשויות המקומיות לחץ כאן
129 כללי באר שבע- פיתוח כלכלי ותרבות פוליטית יצחק דהן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2011 לצפייה בבאר שבע- פיתוח כלכלי ותרבות פוליטית לחץ כאן
130 כללי ביצועי השלטון המקומי בישראל איתי בארי אוניברסיטת חיפה 2009 לצפייה בביצועי השלטון המקומי בישראל לחץ כאן
131 כללי ביצועי השלטון המקומי בישראל ודעת הקהל: ישראל 2011 איתי בארי, פני יובל אוניברסיטת בן גוריון בנגב 2012 לצפייה בביצועי השלטון המקומי בישראל ודעת הקהל: ישראל 2011 לחץ כאן
132 כללי ביצועי השלטון המקומי בישראל ניתוח עמדת התושבים והערכת מצב לאומית (2010) איתי בארי, פני יובל, אתי שריג אוניברסיטת בן גוריון בנגב 2011 לצפייה בביצועי השלטון המקומי בישראל ניתוח עמדת התושבים והערכת מצב לאומית (2010) לחץ כאן
133 כללי ביצועי השלטון המקומי בישראל, ניתוח עמדות תושבים והערכת מצב לאומית (2010)   אוניברסיטת בן גוריון 2011 לצפייה בביצועי השלטון המקומי בישראל, ניתוח עמדות תושבים והערכת מצב לאומית (2010) לחץ כאן
134 כללי דמוקרטיה מקומית בישראל איתי בארי וערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2015 לצפייה בדמוקרטיה מקומית בישראל לחץ כאן
135 כללי האם קיים גבול מוניציפלי? פערים ואי שיוויון בהכנסות ובשווי הדירות בין ת"א לשכנותיה   בנק ישראל 2011 לצפייה בהאם קיים גבול מוניציפלי? פערים ואי שיוויון בהכנסות ובשווי הדירות בין ת"א לשכנותיה לחץ כאן
136 כללי הבראת רשויות מקומיות כושלות בישראל: מבט משווה לאור הניסיון האנגלי איתי בארי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2015 לצפייה בהבראת רשויות מקומיות כושלות בישראל: מבט משווה לאור הניסיון האנגלי לחץ כאן
137 כללי הגירעון בדמוקרטיה המקומית: דמוקרטיה למראית עין? שלמה חסון מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות/ אוניברסיטת ת"א 2006 לצפייה בהגירעון בדמוקרטיה המקומית: דמוקרטיה למראית עין? לחץ כאן
138 כללי הדור הרביעי: שלטון מקומי חדש בישראל נחום בן אליה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2004 לצפייה בהדור הרביעי: שלטון מקומי חדש בישראל לחץ כאן
139 כללי היקשרות למקום בשכונות שונות ובעיר אחת- על הקשר בין אדם לשכונתו ובין אדם לעירו אפרת שנהב וערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2018 לצפייה בהיקשרות למקום בשכונות שונות ובעיר אחת- על הקשר בין אדם לשכונתו ובין אדם לעירו לחץ כאן
140 כללי הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות אבי בן בסט, מומי דהאן המכון הישראל לדמוקרטיה 2009 לצפייה בהכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות לחץ כאן
141 כללי הליכים לשינוי תחומי שיפוט מוניציפליים: דמוקרטיה מקומית לעומת "שליטה מלמעלה" ערן רזין, אנה חזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2000 לצפייה בהליכים לשינוי תחומי שיפוט מוניציפליים: דמוקרטיה מקומית לעומת "שליטה מלמעלה" לחץ כאן
142 כללי המבנה החברתי-מרחבי של מטרופולין תל אביב שלמה חסון, מאיה חושן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2003 לצפייה בהמבנה החברתי-מרחבי של מטרופולין תל אביב לחץ כאן
143 כללי המשבר ברשויות המקומיות אבי בן בסט, מומי דהן המכון הישראלי לדמוקרטיה 2008 לצפייה בהמשבר ברשויות המקומיות לחץ כאן
144 כללי הסדרים מוניציפליים: כיוונים לרפורמה במסגרות שלטון וממשל מקומי בישראל רזין ערן, אנה חזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2012 לצפייה בהסדרים מוניציפליים: כיוונים לרפורמה במסגרות שלטון וממשל מקומי בישראל לחץ כאן
145 כללי העשור האבוד בשלטון המקומי נחום בן אליה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2007 לצפייה בהעשור האבוד בשלטון המקומי לחץ כאן
146 כללי הרשויות המקומיות: בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן אלון רובינשטיין ממ"מ 2004 לצפייה בהרשויות המקומיות: בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן לחץ כאן
147 כללי השתתפות ממשלתית במימון תקציבי הרשויות המקומיות, 1997-2016 אתי קונור אטיאס, אדווה 2018 לצפייה בהשתתפות ממשלתית במימון תקציבי הרשויות המקומיות, 1997-2016 לחץ כאן
148 כללי וועדות ממונות (וועדות קרואות) אורי טל ממ"מ 2008 לצפייה בוועדות ממונות (וועדות קרואות) לחץ כאן
149 כללי חיוב אישי בשלטון המקומי: במה חזן אנה, רזין ערן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2008 לצפייה בחיוב אישי בשלטון המקומי: במה לחץ כאן
150 כללי חלוקה מחדש של הכנסות הרשויות המקומיות: הסדרים כספיים ושינויים טריטוריאליים רזין ערן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2006 לצפייה בחלוקה מחדש של הכנסות הרשויות המקומיות: הסדרים כספיים ושינויים טריטוריאליים לחץ כאן
151 כללי חלוקת העושר המוניציפלי בישראל-צמצום פערים בהכנסות הרשויות ערן רזין, אנה חזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2006 לצפייה בחלוקת העושר המוניציפלי בישראל-צמצום פערים בהכנסות הרשויות לחץ כאן
152 כללי חלוקת העושר המוניציפלי: הסדרה מרחבית טריטוריאלית עמירם גונן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות/ אוניברסיטת ת"א 2006 לצפייה בחלוקת העושר המוניציפלי: הסדרה מרחבית טריטוריאלית לחץ כאן
153 כללי טרגדיית השפ"פים-אסטרטגיות מוניציפליות לניהול שטחים פתוחים משותפים באיזורי מגורים שירה לובודה ליכטנבאום וגלעד רוזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2018 לצפייה בטרגדיית השפ"פים-אסטרטגיות מוניציפליות לניהול שטחים פתוחים משותפים באיזורי מגורים לחץ כאן
154 כללי יחסים חוצי גבולות ופיתוח כלכלי מקומי: הקאזינו בטאבה והעיר אילת פלזנשטיין דניאל מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2000 לצפייה ביחסים חוצי גבולות ופיתוח כלכלי מקומי: הקאזינו בטאבה והעיר אילת לחץ כאן
155 כללי ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות אבי בן בסט, מומי דהאן, אסטבן קלור המכון הישראלי לדמוקרטיה 2013 לצפייה בייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות לחץ כאן
156 כללי לקראת רפורמה מוניציפלית במטרופולין תל אביב בשנות התשעים ערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1994 לצפייה בלקראת רפורמה מוניציפלית במטרופולין תל אביב בשנות התשעים לחץ כאן
157 כללי מדיניות עירונית כלפי מהגרי עבודה: לקחים מתל אביב-יפו יצחק שנל, מיכאל אלכזנדר מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2002 לצפייה במדיניות עירונית כלפי מהגרי עבודה: לקחים מתל אביב-יפו לחץ כאן
158 כללי סיוע ממשלתי לרשויות המקומיות: מי מרוויח מי מפסיד שלמה סבירסקי מרכז אדווה 2011 לצפייה בסיוע ממשלתי לרשויות המקומיות: מי מרוויח מי מפסיד לחץ כאן
159 כללי פונקציה ארגונית מקצועית בתחום השירות ברשות מקומית כיחידה מחוללת שינוי גלעד ארנון, ורד מרון משרד הפנים 2019 לצפייה בפונקציה ארגונית מקצועית בתחום השירות ברשות מקומית כיחידה מחוללת שינוי לחץ כאן
160 כללי פערים בחוסן התקציבי של רשויות מקומיות בישראל בשנת 2000: יציבות ותמורות בתקופה של תהפוכות פוליטיות ערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2002 לצפייה בפערים בחוסן התקציבי של רשויות מקומיות בישראל בשנת 2000: יציבות ותמורות בתקופה של תהפוכות פוליטיות לחץ כאן
161 כללי פערים תקציביים בין רשויות מקומיות קטנות לגדולות ערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1999 לצפייה בפערים תקציביים בין רשויות מקומיות קטנות לגדולות לחץ כאן
162 כללי קידום ושיווק ערים בישראל אלי אברהם מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2003 לצפייה בקידום ושיווק ערים בישראל לחץ כאן
163 כללי רפורמה בארגון השלטון המקומי בישראל: בין ריכוז לביזור, בין מסורתיות למודרניות ערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2003 לצפייה ברפורמה בארגון השלטון המקומי בישראל: בין ריכוז לביזור, בין מסורתיות למודרניות לחץ כאן
164 כללי רפורמה במימון הרשויות המקומיות אל מופקדי, רועי שלם הבינתחומי הרצליה 2018 לצפייה ברפורמה במימון הרשויות המקומיות לחץ כאן
165 כללי רשויות מקומיות בישראל- מסמך רקע לוועדת הפנים והגנ"ס שירי ספקטור בן ארי ממ"מ 2013 לצפייה ברשויות מקומיות בישראל- מסמך רקע לוועדת הפנים והגנ"ס לחץ כאן
166 כללי רשויות מקומיות בישראל- מסמך רקע לוועדת הפנים והגנ"ס רינת בניטה ממ"מ 2015 לצפייה ברשויות מקומיות בישראל- מסמך רקע לוועדת הפנים והגנ"ס לחץ כאן
167 כללי רשות נתונה: אופציות לעיצוב שלטון מקומי חדש נחום בן אליה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות/ אוניברסיטת ת"א 2005 לצפייה ברשות נתונה: אופציות לעיצוב שלטון מקומי חדש לחץ כאן
168 כללי שינויי גבולות מוניציפליים והרשויות המקומיות הערביות ערן רזין, אנה חזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2001 לצפייה בשינויי גבולות מוניציפליים והרשויות המקומיות הערביות לחץ כאן
169 כללי שיקולים פוליטיים בהקצאת מענקים לרשויות המקומיות בישראל עמית שוסטר מכון ון ליר 2014 לצפייה בשיקולים פוליטיים בהקצאת מענקים לרשויות המקומיות בישראל לחץ כאן
170 כללי שיקולים פוליטיים בהקצאת מענקים לרשויות המקומיות בישראל נועה רצון מכון ון ליר בירושליים   לצפייה בשיקולים פוליטיים בהקצאת מענקים לרשויות המקומיות בישראל לחץ כאן
171 כללי שירות ברשויות המקומיות גלעד ארנון משרד הפנים 2019 לצפייה בשירות ברשויות המקומיות לחץ כאן
172 כללי שירות ברשויות המקומיות-תפיסה ומתודולוגיה גלעד ארנון, ורד מרון משרד הפנים 2019 לצפייה בשירות ברשויות המקומיות-תפיסה ומתודולוגיה לחץ כאן
173 כללי שירותי ההצלה בחופי הים בישראל אילה אליהו ממ"מ 2017 לצפייה בשירותי ההצלה בחופי הים בישראל לחץ כאן
174 כללי שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות צורות ומבנים חדשים עבאדה יעל אוניברסיטת חיפה 2018 לצפייה בשיתופי פעולה בין רשויות מקומיות צורות ומבנים חדשים לחץ כאן
175 כללי שיתוף ציבור במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות אהוד בקר ממ"מ 2019 לצפייה בשיתוף ציבור במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות לחץ כאן
176 כללי תכנון ופוליטיקה בירושליים גדליה אורבך, ועירא שרקנסקי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2010 לצפייה בתכנון ופוליטיקה בירושליים לחץ כאן
177 מגזר ערבי תכנון ופיתוח הישובים הערביים בישראל ראסם חמייסי המכון הישראלי לדמוקרטיה 2019 לצפייה בתכנון ופיתוח הישובים הערביים בישראל לחץ כאן
178 מגזר ערבי השפעות משבר נגיף קורונה על ה תעסוקה והעסקים במגזר הערבי נועם בוטוש ממ"מ 2020 לצפייה בהשפעות משבר נגיף קורונה על ה תעסוקה והעסקים במגזר הערבי לחץ כאן
179 מגזר ערבי אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית - נתונים כלליים ונתונים על שירותי חינוך יסכה מוניקנדם - גבעון ממ"מ 2017 לצפייה באנשים עם מוגבלות בחברה הערבית - נתונים כלליים ונתונים על שירותי חינוך לחץ כאן
180 מגזר ערבי ביזור התכנון ברשויות מקומיות ערביות בישראל דויד ג'אנר-קלוזנר מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1994 לצפייה בביזור התכנון ברשויות מקומיות ערביות בישראל לחץ כאן
181 מגזר ערבי ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס מרכז טאוב 2017 לצפייה בההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים לחץ כאן
182 מגזר ערבי המדיניות הממשלתית כלפי האוכלוסייה הערבית במסגרת עבודת הרשויות המקומיות בחברה הערבית איתי סנד אוניברסיטת ת"א, אוניברסיטת חיפה 2015 לצפייה בהמדיניות הממשלתית כלפי האוכלוסייה הערבית במסגרת עבודת הרשויות המקומיות בחברה הערבית לחץ כאן
183 מגזר ערבי הערבים בישראל: חסמים בפני שוויון   מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2006 לצפייה בהערבים בישראל: חסמים בפני שוויון לחץ כאן
184 מגזר ערבי חסמים בתכנון יישובים ערביים בישראל ראסם חמאיסי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2004 לצפייה בחסמים בתכנון יישובים ערביים בישראל לחץ כאן
185 מגזר ערבי לקראת הרחבת תחום השיפוט של יישובים ערביים בישראל ראסם חמאיסי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2002 לצפייה בלקראת הרחבת תחום השיפוט של יישובים ערביים בישראל לחץ כאן
186 מגזר ערבי מחקר לבדיקת המדיניות הממשלתית כלפי האוכלוסייה הערבית במסגרת עבודת הרשויות המקומיות בחברה הערבית איתי סנד מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי 2015 לצפייה במחקר לבדיקת המדיניות הממשלתית כלפי האוכלוסייה הערבית במסגרת עבודת הרשויות המקומיות בחברה הערבית לחץ כאן
187 מגזר ערבי נייר עמדה: מימון ביניים למימוש הפיתוח המתוכנן ביישובים ערביים ראסם חמאיסי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1999 לצפייה בנייר עמדה: מימון ביניים למימוש הפיתוח המתוכנן ביישובים ערביים לחץ כאן
188 מגזר ערבי נתונים על מעונות-יום שיקומיים בחברה הערבית רננה גוטרייך ממ"מ 2017 לצפייה בנתונים על מעונות-יום שיקומיים בחברה הערבית לחץ כאן
189 מגזר ערבי רפורמה לרפורמה: תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות הערביות ראסם חאמייסי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2012 לצפייה ברפורמה לרפורמה: תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות הערביות לחץ כאן
190 מגזר ערבי שינויי גבולות מוניציפליים והרשויות המקומיות הערביות ערן רזין, אנה חזן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2015 לצפייה בשינויי גבולות מוניציפליים והרשויות המקומיות הערביות לחץ כאן
191 מגזר ערבי תכנון מקומי במגזר הערבי אורי טל ממ"מ 2010 לצפייה בתכנון מקומי במגזר הערבי לחץ כאן
192 מדדים כלכלת השלטון המקומי גל חגית רומנו משרד הפנים 2016 לצפייה בכלכלת השלטון המקומי לחץ כאן
193 מועצות איזוריות השלטון המקומי הכפרי בראי המשפט בישראל סיגל רסיס, לביאה אפלבאום מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2009 לצפייה בהשלטון המקומי הכפרי בראי המשפט בישראל לחץ כאן
194 מועצות איזוריות התמורות במרחב הכפרי בישראל והשפעתן על השלטון המקומי לביאה אפלבום ודויד נוימן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1997 לצפייה בהתמורות במרחב הכפרי בישראל והשפעתן על השלטון המקומי לחץ כאן
195 מועצות איזוריות התנהלות וועדים מקומיים במועצות האיזוריות   מבקר המדינה 2010 לצפייה בהתנהלות וועדים מקומיים במועצות האיזוריות לחץ כאן
196 מועצות איזוריות יחסי הגומלין בין המועצה האזורית והוועד המקומי הסתגלות הדדית בסביבה משתנה לביאה אפלבום מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2002 לצפייה ביחסי הגומלין בין המועצה האזורית והוועד המקומי הסתגלות הדדית בסביבה משתנה לחץ כאן
197 מועצות דתיות מועצות דתיות שלי מזרחי ממ"מ 2012 לצפייה במועצות דתיות לחץ כאן
198 מים ארגון משק המים העירוני- יתרונות לגודל ופעילות אופטימלית של תאגידי מים וביוב נאווה חרובי רשות המים 2013 לצפייה בארגון משק המים העירוני- יתרונות לגודל ופעילות אופטימלית של תאגידי מים וביוב לחץ כאן
199 מים האם תאגידי המים הם צעד בדרך להפרטה? אייל טבת מכון ון ליר בירושלים 2013 לצפייה בהאם תאגידי המים הם צעד בדרך להפרטה? לחץ כאן
200 מים הרפורמה בתעריפי המים והביוב-דוח ביניים   רשות המים 2009 לצפייה בהרפורמה בתעריפי המים והביוב-דוח ביניים לחץ כאן
201 מים משק המים בישראל-סוגיות מרכזיות עידו אבגר ממ"מ 2018 לצפייה במשק המים בישראל-סוגיות מרכזיות לחץ כאן
202 מים משק המים התאגידי החדש: האם הרפורמה הוכרעה? נחום בן אליה מכון פלורסהיימר 2011 לצפייה במשק המים התאגידי החדש: האם הרפורמה הוכרעה? לחץ כאן
203 מים רפורמה לרפורמה: תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות הערביות ראסם חמאיסי מכון פלורסהיימר 2015 לצפייה ברפורמה לרפורמה: תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות הערביות לחץ כאן
204 מים השפעת הרגולציה של תאגידי המים והביוב על המחיר והשירות אייל טבת וגל טלית מכון ון ליר בירושלים 2017 לצפייה בהשפעת הרגולציה של תאגידי המים והביוב על המחיר והשירות לחץ כאן
205 מים תיאור וניתוח כלכלי של משק המים העירוני ושל תאגידי המים והביוב ויקטור פתאל ממ"מ 2014 לצפייה בתיאור וניתוח כלכלי של משק המים העירוני ושל תאגידי המים והביוב לחץ כאן
206 מעמד האישה ברשויות המקומיות הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות המוניציפלית יעל חסון מרכז אדווה 2015 לצפייה בהטמעת חשיבה מגדרית במדיניות המוניציפלית לחץ כאן
207 מעמד האישה ברשויות המקומיות היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות אילה אליהו ממ"מ 2019 לצפייה בהיועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות לחץ כאן
208 מעמד האישה ברשויות המקומיות השפעת ייצוג נשי על תפקוד מועצת הרשות המקומית עודד סטקלוב, יניב ריינגוורץ מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2015 לצפייה בהשפעת ייצוג נשי על תפקוד מועצת הרשות המקומית לחץ כאן
209 מעמד האישה ברשויות המקומיות מעמד האישה ברשויות המקומיות איתי בארי עדליא בע"מ/משרד הפנים 2014 לצפייה במעמד האישה ברשויות המקומיות לחץ כאן
210 מעמד האישה ברשויות המקומיות נשים מקדמות שיוויון מגדרי אוריה יקוט זיני מרכז אדווה 2018 לצפייה בנשים מקדמות שיוויון מגדרי לחץ כאן
211 מעמד האישה ברשויות המקומיות סקר תמונת מצב היועצות לקידום מעמד האישה פאדי סמעאן אינג'אז 2017 לצפייה בסקר תמונת מצב היועצות לקידום מעמד האישה לחץ כאן
212 מענקי איזון הקיצוץ במענקי האיזון לשנת 2010 תמיר אגמון ממ"מ 2010 לצפייה בהקיצוץ במענקי האיזון לשנת 2010 לחץ כאן
213 מענקי איזון הקצאת מענקי איזון לרשויות המקומיות מבקר המדינה מבקר המדינה 2007 לצפייה בהקצאת מענקי איזון לרשויות המקומיות לחץ כאן
214 מענקי איזון הרשויות המקומיות:בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן אלון רובינשטיין ממ"מ 2004 לצפייה בהרשויות המקומיות:בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן לחץ כאן
215 מענקי איזון מענק האיזון של משרד הפנים: האם הוא מצמצם את הפערים בין הרשויות המקומיות טל שחור מכון ון ליר בירושלים 2010 לצפייה במענק האיזון של משרד הפנים: האם הוא מצמצם את הפערים בין הרשויות המקומיות לחץ כאן
216 מענקי איזון ניתוח מענקי האיזון ברשויות המקומיות תמיר אגמון ממ"מ 2010 לצפייה בניתוח מענקי האיזון ברשויות המקומיות לחץ כאן
217 מענקי איזון תיאור וניתוח הצעת תקציב משרד הפנים לשנות התקציב 2017 ו-2018 תמיר אגמון ממ"מ 2016 לצפייה בתיאור וניתוח הצעת תקציב משרד הפנים לשנות התקציב 2017 ו-2018 לחץ כאן
218 מענקי איזון תיאור וניתוח תקציב משרד הפנים לשנים 2013 ו-2014 ויקטור ותאל ממ"מ 2013 לצפייה בתיאור וניתוח תקציב משרד הפנים לשנים 2013 ו-2014 לחץ כאן
219 מענקי איזון תיאור וניתוח תקציב משרד הפנים לשנים 2015 ו-2016 תמיר אגמון ממ"מ 2015 לצפייה בתיאור וניתוח תקציב משרד הפנים לשנים 2015 ו-2016 לחץ כאן
220 מקורות מימון לרשויות דוח הצוות לקידום האיגוח בישראל   בנק ישראל 2015 לצפייה בדוח הצוות לקידום האיגוח בישראל לחץ כאן
221 מקורות מימון לרשויות דירוג אשראי ברשויות המקומיות בישראל נועה פוקס מעלות 2017 לצפייה בדירוג אשראי ברשויות המקומיות בישראל לחץ כאן
222 מקורות מימון לרשויות דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפלי אלון ליפשיץ מידרוג 2017 לצפייה בדירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפלי לחץ כאן
223 מקורות מימון לרשויות לקראת הנפקת איגרות חוב מוניציפליות למטרות ייעודיות בישראל אבי חפץ, דורון שמר, יעל רוזנשטיין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1996 לצפייה בלקראת הנפקת איגרות חוב מוניציפליות למטרות ייעודיות בישראל לחץ כאן
224 מרכזי צעירים הערכת תוכנית שילוב צעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים מריאלה יבו ג'ויינט ישראל 2018 לצפייה בהערכת תוכנית שילוב צעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים לחץ כאן
225 נגישות נגישות לאנשים עם מוגבלות בעשרים ערים נבחרות בישראל אבי גריפל דאס אינטרנשיונל/קרן שלם 2016 לצפייה בנגישות לאנשים עם מוגבלות בעשרים ערים נבחרות בישראל לחץ כאן
226 סל שירותים מסל שירותים לשירותי ליבה: הרחבת האחריות המיניסטריאלית של משרד הפנים נחום בן אליה מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2006 לצפייה במסל שירותים לשירותי ליבה: הרחבת האחריות המיניסטריאלית של משרד הפנים לחץ כאן
227 סל שירותים סל שירותים מוניציפליים ברשויות המקומיות מבקר המדינה מבקר המדינה   לצפייה בסל שירותים מוניציפליים ברשויות המקומיות לחץ כאן
228 סל שירותים סל שירותים מחייב ברשות המקומית איתי בארי עדליא/משרד הפנים 2013 לצפייה בסל שירותים מחייב ברשות המקומית לחץ כאן
229 עובדים זרים זרים שאינם בני הרחקה מישראל מבקר המדינה מבקר המדינה 2014 לצפייה בזרים שאינם בני הרחקה מישראל לחץ כאן
230 עובדים זרים עובדים זרים בדרום ת"א-יפו יצחק שנל, מיכאל אלכזנדר מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1999 לצפייה בעובדים זרים בדרום ת"א-יפו לחץ כאן
231 ערי עולים ביטול מנגנון ערי עולים במסרת הצעת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018 עדי ענבר ממ"מ 2016 לצפייה בביטול מנגנון ערי עולים במסרת הצעת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018 לחץ כאן
232 ערי עולים הגדרת רשויות מקומיות כערי עולים או כרשויות קולטות עלייה איתי פידלמן ממ"מ 2013 לצפייה בהגדרת רשויות מקומיות כערי עולים או כרשויות קולטות עלייה לחץ כאן
233 ערי פיתוח הגירה אל ומערי פיתוח בישראל טובי אלפנדרי מוסד שמואל נאמן 1992 לצפייה בהגירה אל ומערי פיתוח בישראל לחץ כאן
234 ערי פיתוח מבט על ערי פיתוח רינת בניטה ממ"מ 2018 לצפייה במבט על ערי פיתוח לחץ כאן
235 ערי פיתוח עיירות הפיתוח והמצפים - קק"ל אלישע אפרת,ארנון סופר,רחל פינקל קק"ל 1990 לצפייה בעיירות הפיתוח והמצפים - קק"ל לחץ כאן
236 ערי פיתוח תרבויות פוליטיות בערי פיתוח יצחק דהן מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2006 לצפייה בתרבויות פוליטיות בערי פיתוח לחץ כאן
237 רווחה אופן קביעת מצבת העובדים הסוציאליים ברשויות מקומיות בישראל ובמדינות שונות גדעון זעירא ממ"מ 2020 לצפייה באופן קביעת מצבת העובדים הסוציאליים ברשויות מקומיות בישראל ובמדינות שונות לחץ כאן
238 רווחה תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות ג'וני גל מרכז טאוב 2017 לצפייה בתקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות לחץ כאן
239 רווחה נוער בישראל יוסי הראל פיש אוניברסיטת בר אילן 2014 לצפייה בנוער בישראל לחץ כאן
240 רווחה מדיניות רווחה בראייה משווה: כיצד להגדיר את ישראל נועם תרשיש מרכז טאוב 2017 לצפייה במדיניות רווחה בראייה משווה: כיצד להגדיר את ישראל לחץ כאן
241 רווחה 360 התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון - הערכת התכנית דו"ח מסכם 2011-2015 תרצה מרגולין משרד הרווחה והשירותים החברתיים 2015 לצפייה ב360 התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון - הערכת התכנית דו"ח מסכם 2011-2015 לחץ כאן
242 רווחה אי שיוויון מתהווה בגיל הרך: עוני והישגים לימודיים עתידיים דנה וקנין מרכז טאוב 2019 לצפייה באי שיוויון מתהווה בגיל הרך: עוני והישגים לימודיים עתידיים לחץ כאן
243 רווחה דו"ח הוועדה לבחינת מדיניות רווחת המשפחה בישראל בראשות פרופ' יואב לביא 2008 יואב לביא משרד הרווחה והשירותים החברתיים 2008 לצפייה בדו"ח הוועדה לבחינת מדיניות רווחת המשפחה בישראל בראשות פרופ' יואב לביא 2008 לחץ כאן
244 רווחה דוח הוועדה למלחמה בעוני בישראל   משרד הרווחה והשירותים החברתיים 2014 לצפייה בדוח הוועדה למלחמה בעוני בישראל לחץ כאן
245 רווחה דין וחשבון הצוות הבינמשרדי לאסדרת הטיפול באוכלוסיית האנשים עם אוטיזם הראל גורן משרד הרווחה 2013 לצפייה בדין וחשבון הצוות הבינמשרדי לאסדרת הטיפול באוכלוסיית האנשים עם אוטיזם לחץ כאן
246 רווחה הערכת 360 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון2011-2015 דוח מסכם תרצה מרגולין מט"ח/משרד הרווחה 2015 לצפייה בהערכת 360 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון2011-2015 דוח מסכם לחץ כאן
247 רווחה הקשרי הפילנתרופיים בין שתי מחלקות לשירותים חברתיים וגורמים וולנטאריים- זירה חדשה למימון שירותי רווחה? אבישג רודיך האוניברסיטה העברית בי-ם 2008 לצפייה בהקשרי הפילנתרופיים בין שתי מחלקות לשירותים חברתיים וגורמים וולנטאריים- זירה חדשה למימון שירותי רווחה? לחץ כאן
248 רווחה זכויות חברתיות ושירותי הרווחה האישיים בישראל שירי בס ספקטור ממ"מ 2010 לצפייה בזכויות חברתיות ושירותי הרווחה האישיים בישראל לחץ כאן
249 רווחה חוסן קהילתי- האתגר החברתי בבניית החוסן הלאומי דליה לב-שדה המרכז הבינתחומי הרצליה 2003 לצפייה בחוסן קהילתי- האתגר החברתי בבניית החוסן הלאומי לחץ כאן
250 רווחה כלים אימוניים למנהלים במחלקות לשירותים חברתיים נוה אסתי , שטיינפלד יעל משרד הרווחה והשירותים החברתיים 1992 לצפייה בכלים אימוניים למנהלים במחלקות לשירותים חברתיים לחץ כאן
251 רווחה מחקר הערכה, עובדים סוציאליים כוללניים במחלקות לשירותים חברתיים וברשויות המקומיות שלמה איגלשטיין משרד העבודה והרווחה 2007 לצפייה במחקר הערכה, עובדים סוציאליים כוללניים במחלקות לשירותים חברתיים וברשויות המקומיות לחץ כאן
252 רווחה מימון שירותי רווחה ברשויות המקומיות בשיטת המימון התואם עדו אבגר ממ"מ 2017 לצפייה במימון שירותי רווחה ברשויות המקומיות בשיטת המימון התואם לחץ כאן
253 רווחה מימון תואם של משרדי ממשלה ורשויות מקומיות יניב רונן ממ"מ 2008 לצפייה במימון תואם של משרדי ממשלה ורשויות מקומיות לחץ כאן
254 רווחה מערכת הרווחה-מבט על ג'וני גל מרכז טאוב 2019 לצפייה במערכת הרווחה-מבט על לחץ כאן
255 רווחה מערכת הרווחה: מבט על ג'וני גל וחיים בלייך מרכז טאוב 2019 לצפייה במערכת הרווחה: מבט על לחץ כאן
256 רווחה ניהול הבקרה במחלקות לשרותים חברתיים - להפוך את הטוב למעולה רחל לוי, שרה קרניאל משרד העבודה והרווחה 2007 לצפייה בניהול הבקרה במחלקות לשרותים חברתיים - להפוך את הטוב למעולה לחץ כאן
257 רווחה נתונים סטטיסטיים ברישוי עסקים לשנת 2014   משרד הפנים   לצפייה בנתונים סטטיסטיים ברישוי עסקים לשנת 2014 לחץ כאן
258 רווחה נתונים על מעונות-יום שיקומיים בחברה הערבית רננה גוטרייך ממ"מ 2017 לצפייה בנתונים על מעונות-יום שיקומיים בחברה הערבית לחץ כאן
259 רווחה נתונים על מעונות-יום שיקומיים בחברה הערבית רננה גוטרייך ממ"מ 2017 לצפייה בנתונים על מעונות-יום שיקומיים בחברה הערבית לחץ כאן
260 רווחה סיוע חומרי לאנשים החיים בעוני: סקירה היסטורית ומגמות נוכחיות ג'וני גל מרכז טאוב 2019 לצפייה בסיוע חומרי לאנשים החיים בעוני: סקירה היסטורית ומגמות נוכחיות לחץ כאן
261 רווחה פיתוח כלכלי קהילתי דניאל פלזנשטיין משרד הרווחה 2008 לצפייה בפיתוח כלכלי קהילתי לחץ כאן
262 רווחה פיתוח מדדי איכות היקפיים למחלקות לשירותים חברתיים       לצפייה בפיתוח מדדי איכות היקפיים למחלקות לשירותים חברתיים לחץ כאן
263 רווחה פעילות הוועדות לקידום מעמד הילד בעיריות אתי וייסבלאי ממ"מ 2012 לצפייה בפעילות הוועדות לקידום מעמד הילד בעיריות לחץ כאן
264 רווחה שימוש בממצאי מחקר במערכת לרווחת הילד והמשפחה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יואב לף ולאה שורק ג'ויינט ישראל 2019 לצפייה בשימוש בממצאי מחקר במערכת לרווחת הילד והמשפחה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לחץ כאן
265 רווחה שירותי רווחה אישיים בתפר שבין השלטון המרכזי ובין הרשויות המקומיות מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות אברהם דורון 1994 לצפייה בשירותי רווחה אישיים בתפר שבין השלטון המרכזי ובין הרשויות המקומיות לחץ כאן
266 רווחה תדריך למנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים ברשות מקומית חדשה רחל לוי, נעמי מורנו משרד העבודה והרווחה 2001 לצפייה בתדריך למנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים ברשות מקומית חדשה לחץ כאן
267 רווחה תכנון אסטרטגי של שירותי הרווחה החברתיים ברשויות המקומיות אמנון בהם משרד הרווחה והשירותים החברתיים 2009 לצפייה בתכנון אסטרטגי של שירותי הרווחה החברתיים ברשויות המקומיות לחץ כאן
268 רווחה תנאי העסקה של העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות אורי טל ספירו ממ"מ 2015 לצפייה בתנאי העסקה של העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות לחץ כאן
269 רווחה תקצוב שירותי הרווחה לרשויות המקומיות-היעדר שיוויון מבקר המדינה מבקר המדינה 2001 לצפייה בתקצוב שירותי הרווחה לרשויות המקומיות-היעדר שיוויון לחץ כאן
270 רישוי עסקים טיפול הרשויות המקומיות בעסקים קטנים ובינוניים אורי טל ממ"מ 2007 לצפייה בטיפול הרשויות המקומיות בעסקים קטנים ובינוניים לחץ כאן
271 רישוי עסקים מחקר בנושא רישוי עסקים   משרד הפנים 2007 לצפייה במחקר בנושא רישוי עסקים לחץ כאן
272 רישוי עסקים רישוי עסקים בישראל: סקירת המצב הקיים והצגת הדרכים לשיפורו יניב רונן ממ"מ 2007 לצפייה ברישוי עסקים בישראל: סקירת המצב הקיים והצגת הדרכים לשיפורו לחץ כאן
273 שוק הפסולת שיקום מטמנות פסולת בישראל: בחינת אי צדק סביבתי רותם בלנק אוניברסיטת תל אביב 2010 לצפייה בשיקום מטמנות פסולת בישראל: בחינת אי צדק סביבתי לחץ כאן
274 שוק הפסולת של מי הפסולת הזו לעזאזל?! סילוק פסולת וצדק סביבתי בישראל יששכר רוזן אוניברסיטת בר אילן 2007 לצפייה בשל מי הפסולת הזו לעזאזל?! סילוק פסולת וצדק סביבתי בישראל לחץ כאן
275 שוק הפסולת מימון הטיפול בפסולת מוצקה בישראל ורד בלאס, שירי חפר מכון מילקן 2012 לצפייה במימון הטיפול בפסולת מוצקה בישראל לחץ כאן
276 שוק הפסולת חוק הפיקדון וחוק האריזות: בחינת מנגנון מיטבי למיחזור מכלי המשקה הגדולים שאול צבן, עידן שוחט המשרד להגנת הסביבה   לצפייה בחוק הפיקדון וחוק האריזות: בחינת מנגנון מיטבי למיחזור מכלי המשקה הגדולים לחץ כאן
277 שוק הפסולת פסולת אלקטרונית בישראל חגית שמאי אדם טבע ודין 2017 לצפייה בפסולת אלקטרונית בישראל לחץ כאן
278 שוק הפסולת לא מלכלכים על ישראל: פסולת ומיחזור בישראל   אדם טבע ודין   לצפייה בלא מלכלכים על ישראל: פסולת ומיחזור בישראל לחץ כאן
279 שוק הפסולת בחינת ריכוזיות בתחום האשפה העירונית במרחב החוץ עירוני שירה שדות תבו"ר 2013 לצפייה בבחינת ריכוזיות בתחום האשפה העירונית במרחב החוץ עירוני לחץ כאן
280 שוק הפסולת היטל הטמנה על פסולת בניין דוד פרידמן אדם טבע ודין   לצפייה בהיטל הטמנה על פסולת בניין לחץ כאן
281 שוק הפסולת הפקת דלק מאשפה עירונית אורגנית, סקר עמדות בקרב תלמידים ערביים נעים נג'מי המשרד להגנת סביבה 2016 לצפייה בהפקת דלק מאשפה עירונית אורגנית, סקר עמדות בקרב תלמידים ערביים לחץ כאן
282 שוק הפסולת הקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת ע"י שותפות ציבורית-פרטית בישראל אופירה איילון אוניברסיטת חיפה 2016 לצפייה בהקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת ע"י שותפות ציבורית-פרטית בישראל לחץ כאן
283 שוק הפסולת חינוך סביבתי במערכת החינוך יובל וורגן ממ"מ 2016 לצפייה בחינוך סביבתי במערכת החינוך לחץ כאן
284 שוק הפסולת חינוך סביבתי וחינוך לקיימות טלי טל המשרד להגנת הסביבה 2009 לצפייה בחינוך סביבתי וחינוך לקיימות לחץ כאן
285 שוק הפסולת מדיניות אפס הטמנת פסולת- האם אפשרית?   task 2016 לצפייה במדיניות אפס הטמנת פסולת- האם אפשרית? לחץ כאן
286 שוק הפסולת מסמך מדיניות הפקת אנרגיה מפסולת נעמה אשור בן ארי המשרד להגנת הסביבה 2012 לצפייה במסמך מדיניות הפקת אנרגיה מפסולת לחץ כאן
287 שוק הפסולת משק הפסולת והמיחזור בישראל גלעד אוסטרובסקי, אסף רוזנבלום ויואב גוטרמן אדם טבע ודין 2011 לצפייה במשק הפסולת והמיחזור בישראל לחץ כאן
288 שוק הפסולת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת עירונית בישראל   המשרד להגנת סביבה 2018 לצפייה במתקנים להשבת אנרגיה מפסולת עירונית בישראל לחץ כאן
289 שוק הפסולת ניתוח בקשת המשרד להגנת הסביבה להגדיל את היטל ההטמנה תמיר אגמון, עמי צדיק ממ"מ 2010 לצפייה בניתוח בקשת המשרד להגנת הסביבה להגדיל את היטל ההטמנה לחץ כאן
290 שוק הפסולת ניתוח חטיבת המחקר בבנק ישראל: פסולת עירונית – הבעיה וכלים כלכליים לטיפול   בנק ישראל 2020 לצפייה בניתוח חטיבת המחקר בבנק ישראל: פסולת עירונית – הבעיה וכלים כלכליים לטיפול לחץ כאן
291 שוק הפסולת ניתוח תקציב הקרן לשמירת הניקיון לשנת 2011 תמיר אגמון ממ"מ 2012 לצפייה בניתוח תקציב הקרן לשמירת הניקיון לשנת 2011 לחץ כאן
292 שוק הפסולת סקר הרכב הפסולת הארצי 2012-2013 נעמה אשור בן ארי המשרד להגנת הסביבה 2014 לצפייה בסקר הרכב הפסולת הארצי 2012-2013 לחץ כאן
293 שוק הפסולת צמיחתה של תרבות ירוקה בני פירסט מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2014 לצפייה בצמיחתה של תרבות ירוקה לחץ כאן
294 שוק הפסולת קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי מיכל צרפתי, רינת שפרן משרד הפנים 2018 לצפייה בקיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי לחץ כאן
295 שוק הפסולת תאגיד תמיר- דיווח תקופתי 2016, חציון 1 קובי דר תמי"ר 2016 לצפייה בתאגיד תמיר- דיווח תקופתי 2016, חציון 1 לחץ כאן
296 שוק הפסולת תאגיד תמיר-דיווח תקופתי 2015, חציון 2   תמי"ר 2015 לצפייה בתאגיד תמיר-דיווח תקופתי 2015, חציון 2 לחץ כאן
297 שקיפות מדד שקיפות ברשויות מקומיות 2015 גלית אבידר ארגון TI 2016 לצפייה במדד שקיפות ברשויות מקומיות 2015 לחץ כאן
298 שת"פ ציבורי-פרטי שותפויות ציבוריות פרטיות )PPP) בשלטון המקומי בישראל, לאן? אלרון אסנת האוניברסיטה העברית בי-ם 2018 לצפייה בשותפויות ציבוריות פרטיות )PPP) בשלטון המקומי בישראל, לאן? לחץ כאן
299 שת"פ ציבורי-פרטי החוק, החוזה והתכנון העירוני: היבטים משפטיים של הסכמי פיתוח בין רשויות מקומיות ליזמים פרטיים רונית לוין-שנור מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2013 לצפייה בהחוק, החוזה והתכנון העירוני: היבטים משפטיים של הסכמי פיתוח בין רשויות מקומיות ליזמים פרטיים לחץ כאן
300 שת"פ ציבורי-פרטי הקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת ע"י שותפות ציבורית-פרטית בישראל אופירה איילון אוניברסיטת חיפה 2016 לצפייה בהקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת ע"י שותפות ציבורית-פרטית בישראל לחץ כאן
301 שת"פ ציבורי-פרטי מחקר שותפות ציבורית-פרטית (ppp) ברשויות מקומיות ס' קדמי חברת ספינקס /מעוז 2019 לצפייה במחקר שותפות ציבורית-פרטית (ppp) ברשויות מקומיות לחץ כאן
302 שת"פ ציבורי-פרטי פרוייקטים בשיתוף המגזר הפרטי ברשויות מקומיות בישראל ערן רזין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2018 לצפייה בפרוייקטים בשיתוף המגזר הפרטי ברשויות מקומיות בישראל לחץ כאן
303 שת"פ ציבורי-פרטי שותפות בין הגזר הפרטי והמוניציפלי בפיתוח מקומי- דגמים, סיכויים וסיכונים שלמה חסון ואנה חזון מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1997 לצפייה בשותפות בין הגזר הפרטי והמוניציפלי בפיתוח מקומי- דגמים, סיכויים וסיכונים לחץ כאן
304 תחבורה תחבורה, סביבה וצדק חלוקתי גרי גינזברג מרכז אדווה 1999 לצפייה בתחבורה, סביבה וצדק חלוקתי לחץ כאן
305 תכנון ובנייה טיפול הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה בתכניות בניין עיר (תב"ע) יהודית גלילי מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2003 לצפייה בטיפול הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה בתכניות בניין עיר (תב"ע) לחץ כאן
306 תכנון ובנייה שיקולים סביבתיים באכיפת עבירות בנייה איריס האן מכון דשא 2009 לצפייה בשיקולים סביבתיים באכיפת עבירות בנייה לחץ כאן
307 תכנון ובנייה דרכי עבודתן של הוועדות המרחביות לתכנון ולבנייה   משרד הפנים 2006 לצפייה בדרכי עבודתן של הוועדות המרחביות לתכנון ולבנייה לחץ כאן
308 תכנון ובנייה המשמעות החברתית של בניית שכונות חדשות בפאתי הערים   המשרד לאיכות הסביבה/גאוקרטוגרפיה 2012 לצפייה בהמשמעות החברתית של בניית שכונות חדשות בפאתי הערים לחץ כאן
309 תכנון ובנייה מחקר בנושא קריטריונים להקצאת משאבים על פיקוח על הבנייה   משרד הפנים 2003 לצפייה במחקר בנושא קריטריונים להקצאת משאבים על פיקוח על הבנייה לחץ כאן
310 תכנון ובנייה סקר תמריצים לבנייה ירוקה בעולם והתאמתם לישראל יעקב גארב אוניברסיטת בן גוריון 2016 לצפייה בסקר תמריצים לבנייה ירוקה בעולם והתאמתם לישראל לחץ כאן
311 תכנון ובנייה עמידות מבנים ירוקים ברעידות אדמה י. ריבקוב אוניברסיטת אריאל בשומרון 2016 לצפייה בעמידות מבנים ירוקים ברעידות אדמה לחץ כאן
312 תכנון ובנייה תכנון ופיתוח הישובים הערביים בישראל ראסם חמייסי המכון הישראלי לדמוקרטיה 2019 לצפייה בתכנון ופיתוח הישובים הערביים בישראל לחץ כאן
313 תכנון ובנייה תכנון עירוני תומך בנייה ירוקה בישראל ברק פלמן המשרד להגנת הססביבה 2015 לצפייה בתכנון עירוני תומך בנייה ירוקה בישראל לחץ כאן
314 תקציב המדינה הצעת תקציב לשנת הכספים 2020 מבקר המדינה מבקר המדינה 2019 לצפייה בהצעת תקציב לשנת הכספים 2020 לחץ כאן
315 תקציבי פיתוח הכנסות מהיטלי השבחה ומחֵ לֶף היטלי השבחה ברשויות המקומיות בשנים האחרונות לפי פילוחים שונים עמי צדיק ממ"מ 2017 לצפייה בהכנסות מהיטלי השבחה ומחֵ לֶף היטלי השבחה ברשויות המקומיות בשנים האחרונות לפי פילוחים שונים לחץ כאן
316 תקציבי פיתוח "קופות התכנון": הפיסקליזציה של התכנון והפיתוח ברשויות המקומיות נחום בן אליה מכון פלורסהיימר 2000 לצפייה ב"קופות התכנון": הפיסקליזציה של התכנון והפיתוח ברשויות המקומיות לחץ כאן
317 תקציבי פיתוח בנייה לגובה בבאר שבע איתי נוה אוניברסיטת בן גוריון בנגב   לצפייה בבנייה לגובה בבאר שבע לחץ כאן
318 תקציבי פיתוח דיוני וועדת ניסים כצוהר לתהליך היזמות בקרקע ברשויות המקומיות בישראל תומר אש, ערן פייטלסון מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2009 לצפייה בדיוני וועדת ניסים כצוהר לתהליך היזמות בקרקע ברשויות המקומיות בישראל לחץ כאן
319 תקציבי פיתוח דיוני ועדת נסים כצוהר לתהליך היזמות בקרקע ברשויות המקומיות בישראל תומר אש וערן פייטלסוון מכון פלורסהיימר 2009 לצפייה בדיוני ועדת נסים כצוהר לתהליך היזמות בקרקע ברשויות המקומיות בישראל לחץ כאן
320 תקציבי פיתוח החוק, החוזה והתכנון העירוני: היבטים משפטיים של הסכמי פיתוח בין רשויות מקומיות ליזמים פרטיים רונית לוין-שנור מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2013 לצפייה בהחוק, החוזה והתכנון העירוני: היבטים משפטיים של הסכמי פיתוח בין רשויות מקומיות ליזמים פרטיים לחץ כאן
321 תקציבי פיתוח העיר כיזם: קידום הפיתוח הכלכלי המקומי דניאל פלזנשטיין מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 1994 לצפייה בהעיר כיזם: קידום הפיתוח הכלכלי המקומי לחץ כאן
322 תקציבי פיתוח חסמים בתכנון יישובים ערביים בישראל ראסם חמאיסי מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 2004 לצפייה בחסמים בתכנון יישובים ערביים בישראל לחץ כאן
323 תקציבי פיתוח ניתוח השפעות השינויים בהיטל ההשבחה בהצעת חוק התיכנון והבנייה, התש"ע 2010 תמיר אגמון ממ"מ 2012 לצפייה בניתוח השפעות השינויים בהיטל ההשבחה בהצעת חוק התיכנון והבנייה, התש"ע 2010 לחץ כאן
324 תקציבי פיתוח נתונים על בינוי כיתות לימוד חדשות במערכת החינוך לפי סוג פיקוח אסף וינינגר ממ"מ 2016 לצפייה בנתונים על בינוי כיתות לימוד חדשות במערכת החינוך לפי סוג פיקוח לחץ כאן
325 תקציבי פיתוח נתונים על בינוי כיתות לימוד חדשות למגזרים השונים במערכת החינוך אסף וינינגר ממ"מ 2015 לצפייה בנתונים על בינוי כיתות לימוד חדשות למגזרים השונים במערכת החינוך לחץ כאן
326 תקציבי פיתוח תדריך תכנון לשילוב מבני ציבור, מסחר, תעסוקה ומגורים גבריאלה נוסבאום משרד הפנים, ממ"י, משרד הבינוי והשיכון 2011 לצפייה בתדריך תכנון לשילוב מבני ציבור, מסחר, תעסוקה ומגורים לחץ כאן
327 תקציבי פיתוח תיכנון ומימון של הקמת מבני ציבור בשכונות חדשות שירי בס ספקטור ממ"מ 2010 לצפייה בתיכנון ומימון של הקמת מבני ציבור בשכונות חדשות לחץ כאן
328 תקציבי פיתוח תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות מבקר המדינה מבקר המדינה 2015 לצפייה בתקציבי פיתוח ברשויות המקומיות לחץ כאן
329 OECD הדו"ח הכלכלי הדו שנתי של ה-oecd   OECD 2020 לצפייה בהדו"ח הכלכלי הדו שנתי של ה-oecd לחץ כאן