עד לשנת 2030 כ - 60% מאוכלוסיית העולם תתגורר בערים.

כ - 5 מיליארד בני אדם יתגוררו ויעבדו בערים ברחבי העולם, לעומת 3.6 מיליארד בני אדם המתגוררים ועובדים בערים היום. המגמה ברורה- העולם ניצב בפתחו של עידן בו המימד האנושי יושפע יותר ויותר מהמרחבים האורבניים שלו.

עבור ראשי הרשויות, האתגר הוא גדול. כיצד יכול ראש רשות מקומית להבטיח צמיחה כלכלית ורמת חיים גבוהה עבור תושביו כאשר הוא נאלץ להתמודד בו בעת עם תקציבים מצומצמים, מבנים מיושנים ואחריות לאורח חיים סביבתי בר-קיימא לדורות הבאים?

המחקרים המובילים בעולם מעידים כי ראש רשות מצליח יימדד לפי יכולתו לחזק את הכלכלה העירונית, לדאוג לתנאים חברתיים טובים עבור תושביו ולאורח חיים בר-קיימא(1).

כל רשות מקומית היא ברת שינוי, ללא קשר לנקודת הפתיחה שלה!


אינדקס שגיבשה יחידת המודיעין של האקונומיסט (EIU) לדירוג 120 הערים התחרותיות ביותר בעולם לקראת 2025 מעיד על כך שלא קיים קשר מחייב בין גודל העיר לבין פוטנציאל התחרותיות שלה.

בין 20 הערים התחרותיות ביותר ברשימה נמצאות ערים גדולות (טוקיו עם 37 מיליון בני אדם) וערים קטנות (ציריך עם 1.4 מיליון בני אדם). אך כן קיים קשר בין מידת התחרותיות של עיר לבין טיב התשתיות הפיסיות (תחבורה עירונית, טלקומוניקציה וכו`), החינוך הניתן לתושבים והסבירות לפגיעה מאסונות טבע ואסונות סביבתיים(2).

מחקר של חברת מקינזי, חברת ייעוץ אסטרטגי בעלת שם עולמי, קובע כי ראשי הערים שהצליחו להביא לשינוי אמיתי ארוך טווח בערים שלהם, ללא קשר לנקודת הפתיחה שלהם, עשו זאת על ידי אימוץ שלוש גישות עיקריות:
 

  1. צמיחה חכמה - אימוץ חשיבה אסטרטגית, גיבוש תכנית מחוללת שינוי, שילוב ראייה סביבתית והקפדה על שמירת שוויון הזדמנויות לכל.
  2. לעשות יותר עם פחות - ניהול קפדני של ההוצאות, חיפוש מתמיד אחר הזדמנויות ושותפויות פוטנציאליות, אימוץ טכנולוגיות מתקדמות, שינויים ארגוניים למניעת אבטלה סמויה וחפיפה בתפקידים וכן, השקעות מחושבות ואחראיות.
  3. יצירת לובי - גיבוש חזון אישי, בניית צוות עבודה איכותי, יצירת תרבות ארגונית המקדמת אחריות אישית ויצירת קונצנזוס בקרב התושבים ובעלי העסקים המקומיים.


ארגון UN-HABITAT, הזרוע האורבנית של האו"ם, יצא בקמפיין שמטרתו לעודד יוזמות לשינוי עירוני תחת הכותרת "I`m a city changer".

על פי האו"ם המגמה היא אמנם עולמית, אך כל עיר בעלת מאפיינים מקומיים משלה. מאפיינים אלו מושפעים מהסביבה, הכלכלה, המורשת התרבותית, התרבות המקומית ושטחה הטריטוריאלי.

לכן, לפרט ולקהילה המקומית יש את הכוח לשנות עולם במשבר ולהציע פתרונות שישפרו את המרחבים העירוניים המשותפים שלנו(3).

מינהל קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי לקח על עצמו להיות חלק ממגמה עולמית זו ולסייע לראשי ועובדי הרשויות המקומיות בישראל, מקטנות ועד גדולות, מהפריפריה ומהמרכז ומכל גווני הקשת התרבותית-חברתית, להציע אופק כלכלי, חברתי וסביבתי טוב יותר עבור תושביהם.

כאן תוכלו למצוא מקבץ של פרויקטים אורבניים ייחודיים שקיבלו הכרה בינלאומית ונבחרו על ידינו בקפידה. מטרתם לפתוח צוהר לפרויקטים אורבניים יוצאי דופן הקיימים ברחבי העולם, שיש בהם כדי לעורר בכם השראה ליזום פרויקטים מחוללי מפנה גם ברשות המקומית שלכם.

פרויקטים אורבנים ייחודיים מהעולם