המחלקה המוניציפאלית עוסקת במגוון נושאים מוניציפאליים העומדים לפתחם של הרשויות ותושבי מדינת ישראל בכל המגזרים ובכל רחבי הארץ . אנשי המקצוע מלווים את הרשויות המקומיות בכל ענייניהם השוטפים, משמשים זרוע מקשרת בין המרכז לבין ראשי הרשויות, מייעצים להם וקשובים לבעיות העולות מן השטח על מנת לסייע בפתרון ולתווך מול משרדי הממשלה הרלוונטיים.

המחלקה מבצעת בקרה ומעקב אודות צרכי הרשויות ומרכזת את התכניות הייחודיות למגזרים השונים ופועלת לקידומן הן במסגרת פורומים ייעודיים של ראשי הרשויות והן בכנסת ובמשרדי הממשלה.