מינהל משפט וכנסת עוסק בהליכי החקיקה בכנסת והליכי חקיקה אחרים , שיש להם השפעה על השלטון המקומי.

המינהל אמון על הקשר בין הכנסת לבין הרשויות המקומיות ודואג להגן על האינטרסים שלהן על ידי ייצוגן בוועדות השונות ובחקיקה. בין היתר פועל המנהל לגיבוש הצעות חוק, ייזום הליכי חקיקה, ייצוג המרכז בהליכים משפטיים והצטרפות להליכים קיימים שיש להם השלכות על כלל הרשויות המקומיות.