ב-14.2.22 התקיים מפגש מקוון בנושא כלים ודרכי התמודדות הנמצאים היום בידי הרשויות המקומיות בנוגע לטיפול בקמינים.

במפגש נכחו מעל 200 נציגי רשויות מקומיות מהשלטון המקומי ומהשלטון האזורי.

את המפגש פתחו יושבי הראש של וועדות איכות הסביבה, מר זיו דשא, ראש מועצת זכרון יעקב ויו"ר ועדת איכות הסביבה של מרכז השלטון המקומי ומר דורון שדלוב ראש המועצה המקומית ברנר ויו"ר הועדה של השלטון האזורי.

בנוסף, השתתף במפגש גם ד"ר צור גלין, ראש אגף איכות אויר ושינויי אקלים במשרד להגנת הסביבה.

סדר יום למפגש - 

המצגות שהוצגו (חלקי):סרטון: הסברה המבוצעת ברשויות שונות >> לחץ כאן

 

הקלטת המפגש >> לחץ כאן