מוגש באדיבות עיריית נתניה

איש קשר - 
איתי יקר

ממונה מיחזור | אגף איכות הסביבה | עיריית נתניה

073-2534282

Itay.Yak@netanya.muni.il