באוגוסט 2015 נערך כינוס ראשון של פורום רשויות החוף המחודש המונה כ- 21רשויות.

בינואר 2022, הצטרפו לפורום גם מועצה אזורית מגילות ומועצה אזורית תמר.

הפורום נועד לחזק את הקשרים בין ערי החוף, להתוות מדיניות משותפת בסוגיות מרכזיות ולקדם שיתופי פעולה. 

 

יו"ר הפורום - ראש עיריית הרצליה, מר משה פדלון

מנהל הפורום - ראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, מר אופיר פינס