להל"ן הפעילות הצפויה של פורום ראשי הרשויות בדימוס לחודשים אוגוסט - דצמבר 2022

13.9 סיור להכרת העדה הבוכרית וקהילות ביפו - פרטים ישלחו לחברים
נובמבר 2022 - הכנס השנתי של פורום ראשי הרשויות בדימוס - פרטים ישלחו לחברים