מרכז השלטון המקומי שם לו למטרה לקדם את מעמד הנשים ברשויות המקומיות ולפעול למען שוויון מגדרי המתבטא בייצוגם ההולם בערים, מועצות, ועדות מקומיות ועוד.
במסגרת הפעילות לקידום מעמד האישה, המרכז שואף לצמצם תופעות פגיעה ואלימות נגד נשים, ולהוביל לצמצום פערים בין המגזרים השונים באמצעות ימי עיון, הדרכות, פעילות הסברתית והטמעת הנושא ברשויות.