רשת בטחון

מרכז השלטון המקומי, קרן מעגלים והאגף לצמצום האבטלה בהסתדרות מוביל פרויקט המיועד לעובדים במקצועות שוחקים מעל גיל 40 הכולל פיתוח תכניות לימודים, הכשרת העובדים ומימון התוכניות.
מטרת הפרויקט הוא להעניק לכל אחת ואחד מהעובדים מקצוע נוסף הנדרש באזור מגוריו, על מנת למצוא עבודה חדשה ו/או נוספת בתחומים מגוונים.

הכשרת סייעות לגיל הרך

משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי הציבו להם כיעד להכשרה מקיפה ואיכותית לסייעות בגני הילדים ברשויות המקומיות, במטרה להכשיר את הסייעות לתפקוד יעיל ונכון יותר במסגרת החינוכית.

מדינת ישראל משרד החינוך