הכשרת סייעות לגיל הרך

משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי הציבו להם כיעד להכשרה מקיפה ואיכותית לסייעות בגני הילדים ברשויות המקומיות, במטרה להכשיר את הסייעות לתפקוד יעיל ונכון יותר במסגרת החינוכית.

מדינת ישראל משרד החינוך