מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 49 שעות אקדמיות | במסגרת 7 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 12/02/2024 
 

שכר לימוד:
3,000 ₪ שכר לימוד לעובדי  השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
3,3000 ₪ שכר הלימוד ל משרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


קורס שכר עובדי הוראה יעסוק במורכבות העסקתו של עובד ההוראה החל מקליטתו, העמקה ברפורמות עוז לתמורה ואופק חדש, התמודדות עם סוגיות שכר מורכבות וכלה בסיום העסקתו של העובד.
הקורס פרקטי ומציף פתרונות לדרכי פעולה וסוגיות מהשטח וחושף את המשתתפים להכרת הרגולטור הן לבכירים ממשרד האוצר, משרד החינוך והשלטון המקומי.