תארים

מרכז השלטון המקומי בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה הפתוחה, מקיימים קבוצות לימוד לתואר ראשון במדעי החברה עם דיפלומה של השלטון המקומי, ותואר שני במינהל ומדיניות ציבורית, ברשויות השונות ברחבי הארץ בהתאם לביקוש ולמינימום משתתפים.

מלגת האוניברסיטה הפתוחה - בסך 1,000 ₪, לבדיקת זכאות ניתן לפנות לבי"ס לשלטון המקומי של האוניברסיטה הפתוחה
בטלפונים: 09-7782038, 09-7782194 במייל : [email protected]

מלגת שחר און - עד 1,200 ₪ לשנה עבור חברים בעמותה לקידום מקצועי, לעומדים בקריטריונים לזכאות ניתן לפנות במייל: [email protected] 

 

שיתופי פעולה
 

 

 

 

 


האוניברסיטה הפתוחה

 [sub_menu]