תארים

מרכז השלטון המקומי בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה הפתוחה, מקיימים קבוצות לימוד לתואר ראשון במדעי החברה עם דיפלומה של השלטון המקומי, ותואר שני במינהל ומדיניות ציבורית, ברשויות השונות ברחבי הארץ בהתאם לביקוש ולמינימום משתתפים.

מלגות

מלגת מפעל הפיס - בשיתוף מרכז השלטון המקומי, מעניק מלגה שנתית בסך כולל של 5,000 ₪ בכפוף ל- 60 שעות התנדבות בקהילה, ללומדים בתוכנית המשותפת לתואר הראשון והשני של האוניברסיטה הפתוחה ומרכז השלטון המקומי. 

מלגת האוניברסיטה הפתוחה - בסך 1,000 ₪, לבדיקת זכאות ניתן לפנות לבי"ס לשלטון המקומי של האוניברסיטה הפתוחה
בטלפונים: 09-7782038, 09-7782194 במייל : saritav@openu.ac.il

מלגת שחר און - עד 1,200 ₪ לשנה עבור חברים בעמותה לקידום מקצועי, לעומדים בקריטריונים לזכאות ניתן לפנות במייל: sl@s-on.co.il 

 

שיתופי פעולה
 

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת בר אילן


הבינתחומי הרצליה


האוניברסיטה הפתוחה

 


הילה זהבי
כלכלנית

שמרית מוזס
מנהלת תחום פרויקטים