שמחים לשתף בהצלחה נוספת מבית מדרשו של הבית לגישור ובוררות בשלטון המקומי בראשותה של עו"ד מיטל וינקלר תשובה.

והפעם, הוגשה תביעה נגד עסק ותיק ועתיר מוניטין לסילוק יד על ידי חברה כלכלית של רשות מקומית בדרום הארץ.

המחלוקת נסבה סביב פעילות העסק בנכס לאורך השנים ללא הסדרה. מורכבותה של המחלוקת נבעה משיקולים משפטיים ומסחריים ושילבה אספקטים רגשיים ואנושיים. המגשרים עו"ד דניאלה גז ועו"ד וד"ר דוד בוסקילה ניהלו הגישור במקצועיות וברגישות המתבקשת והצליחו להוביל הצדדים להסכם המשקף את רצונם של הצדדים בהמשך קיומו של העסק בד בבד עם מנגנון שיופעל במקרה שהרשות תבקש לסיים את הסכם השכירות לפני תום תקופת השכירות.

 

בית המשפט אישר את ההסדר ונתן לו תוקף של פסק דין.