מינהל קשרי חוץ - תעודת זהות

Mr Shimon Peres

כנס ערים ישראל גרמניה, ירושלים 11-12 בנובמבר 2012

פרויקט קרן ריאל מדריד ומרכז השלטון המקומי בישראל!

אמיליו בוטרגיניו עם פרויקט
ריאל מדריד בארץ

ראשי ערים מהעולם מברכים את המרכז לשלטון מקומי