ראש המועצה האזורית גלבוע 1985-1994אברהם יריב

חבר קיבוץ תל יוסף עד שנת 1997. כיהן כמנהל בית הספר עמק חרוד בשנים 1973-1985.