ראש מועצת רמת אפעלאורה חכם

רואת חשבון בהשכלתה, שימשה כיו"ר ההסתדרות באור יהודה.כיום יו"ר פורום ציבורי למען שוויון הזדמנויות בחינוך במסגרת תפקידה זה פעלה לקידום תואר אקדמי במכללות.