ראש מועצת אזור לשעבר 1988-2008אמנון זך

בתפקידיי השונים בשרות הציבורי שימשתי מנהל מחלקת החינוך באזור במשך 15 שנה ולאחר מכן נבחרתי לסגן ראש המועצה ועוד 4 קדנציות של ראש המועצה לאחר 36 שנה הגעתי למיצוי התפקיד ופרשתי מתוך רצון ואף העברתי זאת לסגני בצורה הטובה ביותר והוא ממשיך לתפקד ביושר ונאמנות לדרך מרכז השלטון היה לי לבית והייתי 15 שנה סגן יו"ר מש"מ היום אני מתנדב בהנהלת הפורום ובעיקר במרכז הגישור והבוררות אני תורם מניסיוני המוניציפלי וכן בהיותי עו"ד לטובת הרשויות.