ראש המועצה האזורית שומרון 1993-1998אריה עופרי

ממקימי הישוב שבי שומרון, שימש כמזכיר ויו"ר הועד. כיהן כסגן ראש המועצה וכראש מועצה .
שימש כחבר הנהלת ארגון המועצות האזוריות, חבר בהנהלת החברה למתנ"סים וחבר בהנהלת אל"ח וכיום מגשר בארגון זה.